Navigacija

Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-2129/2018, stran 6974 DATUM OBJAVE: 22.6.2018

VELJAVNOST: od 7.7.2018 / UPORABA: od 7.7.2018

RS 43-2129/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.7.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 43/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.7.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2129. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj

 
 
Na podlagi drugega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 51. člena in šestega odstavka 53. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrico za okolje in prostor
 

P R A V I L N I K
o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen in vsebina)

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), določa:
 
-
obveznosti delodajalca glede posebnega varstva pred sevanji za praktikante in študente;
 
-
organizacijsko zasnovo enote varstva pred sevanji v jedrskih in sevalnih objektih ter obseg in vsebino njenega dela;
 
-
izobrazbo, ki jo morajo imeti odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, programe usposabljanj, preverjanja usposobljenosti za opravljanje nalog varstva pred sevanji in evidence o opravljenih preverjanjih;
 
-
obseg, vsebine in pogoje usposabljanja, seznanjanja in preverjanja usposobljenosti oseb, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti, ter obliko, način in roke poročanja za izvajalce usposabljanja.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
Delavec, ki dela pod nadzorom, je delavec, ki je izpostavljen sevanjem, vendar ne upravlja z viri sevanja ali kako drugače vpliva na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem dela, in ne vpliva na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter je glede varstva pred sevanji pod nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.
 
2.
Delavec, ki upravlja z viri sevanja, je delavec, razen izvajalcev radioloških posegov, ki samostojno upravlja z viri sevanja ali kako drugače samostojno sprejema odločitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave ali objekta v katerem dela, oziroma odločitve, s katerimi lahko pomembno vpliva na lastno varnost in potencialno izpostavljenost oziroma varnost in potencialno izpostavljenost drugih oseb.
 
3.
Osebe, vključene v sevalno dejavnost, so osebe, ki sodelujejo pri izvajanju sevalne dejavnosti ali so zaradi nje izpostavljene sevanjem in morajo zato biti usposobljene iz varstva pred sevanji. Osebe, vključene v sevalno dejavnost, so lahko delavci v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, izpostavljeni delavci, delavci, ki delajo pod nadzorom in delavci, ki upravljajo z viri sevanja.
 
4.
Pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, kot določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1).
 

II. POSEBNI UKREPI VARSTVA PRED SEVANJI ZA PRAKTIKANTE IN ŠTUDENTE

 

3. člen

(varstvo izpostavljenih praktikantov in študentov)

 
(1)
Praktikanti in študenti, ki v okviru svojega izobraževanja le vstopijo v nadzorovano območje, za katerega je odgovoren izvajalec sevalne dejavnosti, in so pri tem pod nadzorom oseb, usposobljenih v skladu s tem pravilnikom, se ne obravnavajo kot osebe, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti.
 
(2)
Izvajalec izobraževanja sam ali posredno prek pogodbe z izvajalcem sevalne dejavnosti zagotovi, da se za praktikante in študente ugotavlja izpostavljenost enako, kot je določeno za izpostavljene delavce v predpisu, ki določa pogoje, način izvajanja, obseg in pogostnost ugotavljanja osebne izpostavljenosti delavcev.
 
(3)
Izvajalec izobraževanja sam ali posredno prek pogodbe z izvajalcem sevalne dejavnosti zagotovi zdravstveni nadzor za praktikante in študente, razporejene v kategorijo A ali B, enako, kot je to določeno za izpostavljene delavce v predpisu, ki določa obseg zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev.
 
(4)
Izvajalec izobraževanja sam ali posredno prek pogodbe z izvajalcem sevalne dejavnosti zagotovi usposabljanje praktikantov in študentov, razporejenih v kategorijo A ali B, kot je to določeno v 9. do 18. členu tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window