Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo - Športni park Trnovo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-3169/2010, stran 8568 DATUM OBJAVE: 16.7.2010

VELJAVNOST: od 31.7.2010 / UPORABA: od 31.7.2010

RS 57-3169/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.7.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 57/10

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.7.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3169. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo - Športni park Trnovo

 
 
Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 40. seji dne 21. junija 2010 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo - Športni park Trnovo

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo - Športni park Trnovo (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
 
-
območje OPPN,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
program opremljanja stavbnih zemljišč,
 
-
drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

 
Ta odlok določa prostorsko ureditev v delu območja urejanja VS 2/2 Trnovo, prenovo in rekonstrukcijo objektov, odstranitev objektov, gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin in ureditev za igro otrok, ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
I.   Besedilo odloka
II.   Grafični del OPPN, ki obsega naslednje
    grafične načrte:
1.   Načrt namenske rabe prostora:
1.1.  Izsek iz dolgoročnega plana         M 1:5000
2.   Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
    urejanja prostora
2.1.  Vplivi in povezave s sosednjimi enotami   M 1:1000
    urejanja prostora
3.   Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1.  Katastrski načrt s prikazom območja     M 1:500
    OPPN
3.2.  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN   M 1:500
3.3.  Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:500
    zemljišč in zakoličbe objektov na
    katastrskem načrtu
3.4.  Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:500
    zemljišč in zakoličbe objektov na
    geodetskem načrtu
3.5.  Površine, namenjene javnemu dobru, na    M 1:500
    katastrskem načrtu
3.6.  Površine, namenjene javnemu dobru, na    M 1:500
    geodetskem načrtu
4.   Načrt arhitekturnih, krajinskih in
    oblikovalskih rešitev prostorskih
    ureditev:
4.1.  Arhitektonsko-zazidalna situacija -     M 1:500
    nivo terena
4.2.  Arhitektonsko-zazidalna situacija -     M 1:500
    nivo 1. kleti
4.3.  Arhitektonsko-zazidalna situacija -     M 1:500
    nivo 2. kleti (3. in 4. kleti)
4.4.  Značilni prerezi in pogledi         M 1:500
4.5.  Prometno-tehnična situacija, idejna     M 1:500
    višinska regulacija - nivo terena
4.6.  Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav   M 1:500
4.7.  Načrt intervencijskih poti          M 1:500
4.8.  Načrt odstranitve objektov          M 1:500

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window