Navigacija

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-2745/2012, stran 7184 DATUM OBJAVE: 21.9.2012

VELJAVNOST: od 6.10.2012 / UPORABA: od 6.10.2012

RS 71-2745/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.10.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 71/12

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.10.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2745. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

 
 
Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami, – ZTFI) ter na podlagi 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 78/11– ZTFI-D), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Polona Peterle, članica uprave, dne 28. avgusta 2012 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10 in 89/11, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z Odločbo opr. št.: 40211-3/2012-7, z dne 12. september 2012.
 

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

 

1. člen

 
(1)
V 5. točki prvega odstavka 2. člena Pravil se črta besedilo »pri čemer začne del Cenika v skladu z ZTFI veljati, ko borza pridobi soglasje Agencije.«, za besedo Ljubljana pa se vejica nadomesti s piko.
 
(2)
Na koncu prvega odstavka 2. člena Pravil se doda šest novih točk, ki se glasijo:
 
»-
Izraz borzni splošni akti zajema Pravila, na njihovi podlagi izdana navodila, splošne pogoje, Cenik ter določbe Priporočil, ki obvezujejo.
 
-
Izraz zahteva za uvrstitev pomeni zahtevo za uvrstitev finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu v skladu s prvim odstavkom 355. člena ZTFI. Zahteva za uvrstitev je sestavljena iz obrazca in Pogodbe o kotaciji na borzi (v nadaljevanju: Pogodba o kotaciji), kot je to za primer delnic določeno v 13. členu Pravil, razen če je v Pravilih ali navodilih določeno drugače.
 
-
Izraz zahteva za sprejem v članstvo pomeni zahtevo za sprejem borznega člana v članstvo na borzi. Zahteva za sprejem v članstvo je sestavljena iz obrazca ter iz Pogodbe o članstvu na borzi (v nadaljevanju: Pogodba o članstvu), kot to določajo navodila.
 
-
Izraz smernice ESMA pomeni Smernice glede sistemov in nadzora za trgovalne platforme, investicijske družbe in pristojne organe pri avtomatiziranem trgovanju z dne 24. 2. 2012, ki jih je izdal Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
 
-
Izraz neposredni dostop do borznega trga pomeni ureditev, s katero borzni član strankam odobri pošiljanje elektronskih naročil v svoj notranji sistem elektronskega trgovanja, ki taka naročila samodejno pošlje trgovalnemu sistemu pod kodo borznega člana.
 
-
Izraz sponzorirani dostop do borznega trga pomeni ureditev, s katero borzni član strankam odobri neposredno pošiljanje elektronskih naročil trgovalnemu sistemu borze pod svojo kodo, ne da bi bila ta naročila poslana prek notranjih sistemov elektronskega trgovanja borznega člana.«
 

2. člen

 
Na koncu drugega odstavka 3. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka, ki se glasi:
 
»–
instrumenti denarnega trga v četrtem odstavku 7. člena ZTFI.«
 

3. člen

 
Spremeni se 5. člen Pravil, tako da se po novem glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window