Navigacija

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1725/2018, stran 5267 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 25.5.2018 / UPORABA: od 25.5.2018

RS 35-1725/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 14.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1725. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

 
 
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 22. člena Statuta Občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17) je župan Mestne občine Kranj dne 17. 5. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

 

1. člen

(predmet in vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP z oznako BI 42/1 (v nadaljnjem besedilu OPPN).
 
Sklep o začetku priprave OPPN obsega:
 
-
oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
 
-
pravno podlago za pripravo OPPN,
 
-
opis območja OPPN in program,
 
-
način pridobitve strokovnih rešitev,
 
-
roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
 
-
seznam nosilcev urejanja prostora ter
 
-
obveznosti.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
V septembru 2014 je Mestna občina Kranj sprejela nov Občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj – OPN MOK (Uradni list RS, št. 74/14), ki je nov temeljni prostorski razvojni dokument. Sledili so štirje popravki (Uradni list RS, št. 9/16, 20/17, 63/17, 23/18), dve obvezni razlagi (Uradni list RS, št. 63/16, 01/18) in dve manjši spremembi št. 1 in št. 2 v letu 2017 (obe Uradni list RS, št. 20/17).
 
V OPN MOK je za območje z oznako Bi 42, ki ga sestavlja več manjših območij predpisana izdelava podrobnega prostorskega načrta – OPPN. Za del območja znotraj EUP BI 42 je bil leta 2017 že sprejet OPPN.
 
Za južni del EUP BI 42/1 še ni bil izdelan OPPN, ki bi omogočal pridobivanje gradbenih dovoljenj na zemljišču parc. št. 529, k.o. Bitnje.
 
Z namenom gradnje na območju stavbnih zemljišč so lastniki zemljišč / investitorji pristopili k izdelavi OPPN.
 
Osnovni namen priprave OPPN je, da se na podlagi usmeritev iz OPN MOK določijo urbanistične in krajinske rešitve, lokacijski in tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo prostorskih ureditev.
 

3. člen

(pravna podlaga za pripravo OPPN)

 
Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
 
-
57. člen ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
 
-
točka 3.3. 48. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window