Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-785/2013, stran 2802 DATUM OBJAVE: 13.3.2013

VELJAVNOST: od 12.4.2013 / UPORABA: od 12.4.2013

RS 21-785/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.4.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

785. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. marca 2013.
 
Št. 003-02-3/2013-3
 
Ljubljana, dne 13. marca 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12 - ZUJF) se v 5. členu za 17. točko pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 18. točka, ki se glasi:
 
»18.
začasno ali občasno delo je plačano začasno ali občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo upravičenca ali upravičenke do opravljanja začasnega ali občasnega dela (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).«.
 

2. člen

 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»7. člen

(javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela pri zavodu)

 
(1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadalj­njem besedilu: zavod) na željo delodajalca javno objavi prosto delovno mesto oziroma vrsto dela in izvede vse potrebne po­stopke v zvezi s posredovanjem zaposlitve.
 
(2)
Zavod ni dolžan izvesti javne objave prostega delov­nega mesta oziroma vrste dela iz prejšnjega odstavka, ki ni v skladu s tem zakonom, predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ali v zvezi s katero obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da ni namenjena zaposlitvi na prosta delovna mesta pri delodajalcu, ki jo je predlagal.
 
(3)
Delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države morajo pri zavodu javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.
 
(4)
Način sporočanja podatkov in javne objave ter posto­pek posredovanja zaposlitve podrobneje predpiše minister, pristojen za delo.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window