Navigacija

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-671/2014, stran 2254 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

VELJAVNOST: od 18.3.2014 / UPORABA: od 18.3.2014

RS 19-671/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.3.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 19/14

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.3.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

671. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje

 
 
Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US, v nadaljevanju: ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 5. 3. 2014 sprejel
 

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 
(1)
S sprejetjem Prostorskega načrta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13; v nadaljevanju: OPN) so prazna travniška zemljišča med potokom Bičje in Kadunčevo cesto namenjena za oddih, rekreacijo in šport (ZS), travniška zemljišč na SV pa so namenjena površinam za druga območja centralnih dejavnosti (CD). V območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Grosuplje: OPPN so po OPN zajete sledeče enote urejanja prostora oziroma deli enot urejanja prostora: GR 283, GR 27.
 
(2)
Skladno z OPN Grosuplje se na osnovi Idejne zasnove s tem sklepom pričnejo postopki za pripravo OPPN.
 

2. člen

(okvirno območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN se nahaja na zahodnem delu Grosuplja v naselju Brezje pri Grosupljem kot nepozidano zemljišče ob potoku Bičje in SZ od Kadunčeve ceste. Na območju obravnave je teren raven. Zemljišča so obraščena s travniki, in se nahajajo na poplavnem območju.
 
(2)
Meja obravnavanega območja je na zahodu definirana z obstoječimi travniki oziroma približno s parc. št. 1042/1, k.o. Stranska vas, na severu z lokalno cesto južno od trase železnice, na vzhodu s pozidavo ob Kadunčevi cesti in na jugu z obstoječo stanovanjsko zazidavo.
 
(3)
Območje predvidenega OPPN obsega površino velikosti približno 5,88 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah: k.o. Stranska vas: 520/2, 886/1, 886/6, 886/17, 888/1, 888/3, 888/4, 888/13, 888/14, 1042/1, 1042/46, 922/145, 922/146, 922/235, 922/236, 922/242, 1010/12, 1010/13, 774/5, 886/12, 1042/36.
 
(4)
V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window