Navigacija

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 104-4518/2011, stran 14017 DATUM OBJAVE: 21.12.2011

RS 104-4518/2011

 
 

4518. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu

 
 
Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 137. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 136. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu

 

I. VSEBINA IN OBSEG KONCESIJE

 

1. člen

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči na delu vodnega telesa površinske vode reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu:
 
 
(2)
Koordinate iz preglednice iz prejšnjega odstavka so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji) in odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1 : 5 000.
 
(3)
Del vodnega telesa površinske vode, za katerega se podeli koncesija, je del vodnega telesa med koto zgornje vode in koto spodnje vode na površinski vodi.
 

2. člen

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
hidroelektrarna je razvrščena med male elektrarne, nazivne električne moči od 50 kW in manjša od 1 MW;
 
2.
kota zgornje vode je najvišja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega telesa, za katerega se podeli koncesija. Kota zgornje vode se izraža v metrih nadmorske višine (Hzg);
 
3.
kota spodnje vode je najnižja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega telesa, za katerega se podeli koncesija. Kota spodnje vode se izraža v metrih nadmorske višine (Hsp);
 
4.
inštalirani pretok vode, izražen v m3/s, je največji dovoljeni pretok vode skozi turbino za proizvodnjo električne energije;
 
5.
ekološko sprejemljiv pretok vode, izražen v m3/s, je najnižji dovoljen naravni pretok vode, ki ob dovoljeni rabi ne poslabšuje stanja vode oziroma ne preprečuje njenega izboljšanja ter ohranja zgradbo in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema;
 
6.
potencialna energija dela vodnega telesa Wp, izražena v MWh, je ocena energije, ki je v povprečju v koledarskem letu razpoložljiva za proizvodnjo električne energije;
 
7.
potencialna bruto moč je moč vode, ki teče skozi turbino pri izbranem pretoku in upoštevani višinski razliki med spodnjo in zgornjo koto vode.
 

3. člen

 
Koncesionar lahko rabi del vodnega telesa površinskih voda iz 1. člena te uredbe izključno za proizvodnjo električne energije, ki jo mora v celoti oddati v javno električno omrežje.
 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window