Navigacija

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_54 Kamnolom Ježce

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2042/2013, stran 6165 DATUM OBJAVE: 21.6.2013

VELJAVNOST: od 22.6.2013 / UPORABA: od 22.6.2013

RS 53-2042/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 53/13

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.6.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2042. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_54 Kamnolom Ježce

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_54 Kamnolom Ježce

 

1. člen

(splošno)

 
Na podlagi pobude zasebnega investitorja se za enoto urejanja prostora z oznako JV_54 začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
 
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora z oznako JV_54.
 
Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13).
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 
V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno pridobivanju mineralnih surovin. Koncept načrtovane širitve pridobivalnega prostora je zasnovan tako, da se smiselno zaokrožuje obstoječe območje za pridobivanje mineralnih surovin. V območjih za pridobivanje rudnin in območjih sanacij so do sprejetja OPPN-ja dovoljena predhodna raziskovalna dela ter ukrepi, ki služijo varovanju in zaščiti pred negativnimi vplivi na okolje.
 

3. člen

(vsebina in oblika OPPN)

 
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55. Dinamika širjenja ne sme povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati miniranje). Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.
 
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window