Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1704/2018, stran 5244 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 26.5.2018 / UPORABA: od 26.5.2018

RS 35-1704/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1704. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01

 
 
Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01

 

1. člen

(splošno)

 
(1)
S tem sklepom župan Občine Brežice določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01 (v nadaljevanju: OPPN).
 
(2)
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16) je za enoto urejanja prostora SLV-01 predviden način urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje je opredeljeno z namensko rabo IG – gospodarske cone.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
Območje obstoječe poslovne cone Slovenska vas je skoraj v celoti pozidano, vendar le delno aktivno. Območje je bilo v preteklosti namenjeno remontnem centru jugoslovanske vojske in se je skozi čas preoblikovalo v gospodarsko cono. V coni se nahajajo predvsem skladiščno-logistične in obrtne dejavnosti, večjih proizvodnih ali industrijskih dejavnosti ni. Lokacija cone ima zaradi bližine mejnega prehoda Slovenska vas in avtoceste izjemen pomen, vendar teh dejavnikov zaradi neustreznih cestnih povezav ni izkoristila. Cona nima direktne povezave s pomembnejšim cestnim omrežjem. Tovorni promet do cone poteka skozi bližnja naselja, za kar pa cestno omrežje ni ustrezno. Neustrezen je tudi glavni vstop v cono iz vzhodne smeri, saj se nahaja v območju mejnega prehoda Slovenska vas. Z arbitražno razsodbo v letu 2017 se je izkazalo tudi, da glede na novo določitev meje del obstoječe prometnice poteka po hrvaškem ozemlju, kar je dodaten razlog, da glavni vhod iz vzhodne smeri ni več mogoč.
 
(2)
Z namenom reševanja nastale problematike je občina vzporedno s postopkom priprave tega akta pristopila tudi k postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, kateri dokument predstavlja podlago za nadaljnje načrtovanje direktne povezave cone z avtocestnim omrežjem.
 
(3)
Z OPPN se ob upoštevanju dokumentov v pripravi za direktno povezavo cone z avtocestnim omrežjem načrtuje nova vstopna točka na severni strani cone z ustrezno navezavo na obstoječo interno prometno omrežje. Za ureditev cone in umeščanje novogradenj na posamezne proste površine se določijo fleksibilna merila in pogoji, s katerimi se zagotavlja racionalno rabo zemljišč ter prostorske možnosti za razvoj cone.
 

3. člen

(okvirno območje OPPN)

 
(1)
Cona je umeščena na jugovzhodnem obmejnem območju občine med naseljem Slovenska vas na zahodni strani in malo obmejnim prehodom Obrežje na vzhodu. Na severu jo omejuje lokalna cesta LC 024202, Nova vas–Slovenska vas, na jugu pa državna meja in reka Breganica.
 
(2)
Območje OPPN se nanaša na celotno območje enote urejanja prostora SLV-01, ki obsega 33,1 ha. Natančno območje se definira v fazi izdelave osnutka OPPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window