Navigacija

Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1728/2018, stran 5277 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 25.5.2018 / UPORABA: od 25.5.2018

RS 35-1728/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1728. Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) župan Občine Laško sprejme
 

S K L E P
o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje

 

1. člen

 
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Pojerje.
 

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Ocena stanja:
 
Občina Laško je kamnolom Pojerje umestila v Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – v nadaljevanju OPN, kot lokacijo, s katere se bo v bližnji okolici kamnoloma v naslednjih letih zagotavljala oskrba trga z mineralnimi agregati. V preteklosti so na območju okoliški prebivalci pridobivali dolomitni material za gradnjo svojih stanovanjskih ter gospodarskih objektov, kot tudi za potrebe gradnje in vzdrževanja lokalnih cest. Širitev kamnoloma je glede na dosedanje potrebe tržišča v bližnji okolici potrebna, saj se lahko v nasprotnem primeru oskrba s tovrstnim materialom zagotavlja iz nelegalnih kamnolomov ali pa se s strani posameznikov ustvaril nedopustni monopolni položaj na trgu.
 
V OPN je na lokaciji kamnoloma Pojerje opredeljena enota urejanja prostora EUP JU-3, kjer je dopustno izkoriščanje mineralne surovine, določena je namenska raba LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora. Za to enoto je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta – v nadaljevanju OPPN. Predviden OPPN mora biti izdelan skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
 
Razlogi za pripravo OPPN:
 
-
pobuda investitorja GM HERCOG d.o.o., Tevče 8, 3270 Laško.
 
Pravna podlaga:
 
-
Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18)
 
-
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 –ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
 
-
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
 

3. člen

(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
 
-
na območje enote urejanja prostora EUP JU-3, in sicer parc. št. 223/22-del, 476/3, 476/5-del, 487/1-del in 1208/1-del, vse k.o. 1035 Jurklošter,
 
-
okvirna površina območja je 4,08 ha.
 
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window