Navigacija

Sklep o sistemu jamstva za vloge

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2118/2016, stran 7136 DATUM OBJAVE: 8.7.2016

VELJAVNOST: od 9.7.2016 / UPORABA: od 9.7.2016

RS 49-2118/2016

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 10.10.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/16, 27/17, 139/20

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.10.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2118. Sklep o sistemu jamstva za vloge

 
 
Na podlagi prvega odstavka 11. člena, prvega odstavka v povezavi s četrtim odstavkom 22. člena, drugega odstavka 23. člena, petega odstavka 24. člena, prvega odstavka 26. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 29. člena, petega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P 
o sistemu jamstva za vloge

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Opredelitev pojmov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16, v nadaljevanju ZSJV).
 
(2)
V tem sklepu se podrobneje ureja:
 
-
vsebina informacij o sistemu jamstva za vloge, ki jih zagotavljajo banke iz 11. člena ZSJV,
 
-
vsebina, obseg, način in roki za obdelavo in zagotavljanje podatkov za redno poročanje skladno z določbami 23. člena ZSJV,
 
-
pravila za izredno poročanje skladno z 22. členom ZSJV,
 
-
pravila za določanje letnega nadomestila skladno s 24. členom ZSJV in sorazmerno razdelitev letnega nadomestila med banke,
 
-
pravila glede vzpostavitve sklada za jamstvo vlog skladno s 26. členom ZSJV,
 
-
ciljna raven sklada kot delež vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji skladno z 28. členom ZSJV,
 
-
opredelitev plačilnih obveznosti skladno z 29. členom ZSJV in premoženje, ki se šteje kot ustrezno zavarovanje plačilnih obveznosti banke, ter
 
-
pravila za izračun rednih in izrednih prispevkov skladno z 31. in 32. členom ZSJV.
 

2. INFORMIRANJE VLAGATELJEV

 

2. člen

(Redno obveščanje vlagateljev s strani banke)

 
(1)
Banka za namen rednega obveščanja vlagateljev skladno z 11. členom ZSJV uporabi predlogo iz Priloge I tega sklepa, ki jo ustrezno prilagodi z vsebino veljavno za posamezno banko.
 
(2)
Informacije o spremembah sistema jamstva za vloge banka objavi najkasneje na dan uveljavitve spremembe.
 

3. člen

(Informiranje vlagateljev pri podružnici banke države članice in EU podružnice)

 
Za podružnice banke države članice in EU podružnice velja način informiranja kot je določeno v 2. členu tega sklepa.
 

3. DELOVANJE SISTEMA JAMSTVA ZA VLOGE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window