Navigacija

Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3375/2019, stran 9972 DATUM OBJAVE: 20.12.2019

VELJAVNOST: od 4.1.2020 / UPORABA: od 4.1.2020

RS 77-3375/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/19

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.1.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3375. Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 12. člena, 17. člena, 22. člena, prvega odstavka 28. člena, četrtega odstavka 52. člena, tretjega odstavka 53. člena in 63. člena ter za izvrševanje 27. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 22/19) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
 

P R A V I L N I K
o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti

 

I. UVOD

 

1. člen

 
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za sestavo komisij, imenovanje članov in način dela komisij, natančnejši postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, pogoji in postopek za znižanje normativa in zvišanje plačila dela, pogoji za zvišanje oskrbnine, delo individualne projektne skupine, vsebina in trajanje usposabljanja, natančnejši pogoji za podelitev priznanj ter predpisuje vsebino obrazcev vlog, ki so sestavni del tega pravilnika.
 

2. člen

 
Center za socialno delo po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge, iz lastne evidence in uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali drugi nosilci javnih pooblastil, razen če stranka to izrecno prepove.
 

II. KRITERIJI ZA SESTAVO KOMISIJ IN IMENOVANJE ČLANOV

 

3. člen

 
(1)
Posamezne komisije se oblikujejo iz liste kandidatov za imenovanje komisij (v nadaljnjem besedilu: lista kandidatov), ki jo vodi ministrstvo, pristojno za družino.
 
(2)
Lista kandidatov se za strokovne delavce centrov za socialno delo za področje rejništva spreminja glede na razporeditev na delovno mesto na področju rejništva. Rejniki in strokovno usposobljene osebe za delo z otroki se na listo kandidatov uvrstijo za dobo štirih let in so lahko na listo znova uvrščeni. Rejniki in strokovno usposobljene osebe za delo z otroki so lahko na listi kandidatov najdalj osem zaporednih let.
 

1. Komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window