Navigacija

Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-789/2013, stran 2815 DATUM OBJAVE: 13.3.2013

VELJAVNOST: od 14.3.2013 / UPORABA: od 14.3.2013

RS 21-789/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.3.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/13

Časovnica

Na današnji dan, 7.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.3.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

789. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
(1)
S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta 2012/739/SZVP z dne 29. novembra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/782/SZVP (UL L 330 z dne 30. 11. 2012, str. 21; v nadaljnjem besedilu: sklep 2012/739/SZVP).
 
(2)
S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (UL L št. 16 z dne 19. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1117/2012 z dne 29. novembra 2012 o izvajanju člena 32(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L št. 330 z dne 30. 11. 2012, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: uredba 36/2012/EU).
 

II. OMEJEVALNI UKREPI IN PRISTOJNI ORGANI

 

2. člen

 
(1)
Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano:
 
a)
v Sirijo neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz Evropske unije ali ne (v nadaljnjem besedilu: EU),
 
b)
kupovati oborožitev in opremo iz prejšnje točke iz Sirije, ne glede na to, ali izvira iz Sirije ali ne.
 
(2)
Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
 
a)
akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
 
b)
ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
 
c)
lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
 
d)
pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
 
e)
vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
 
f)
vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
 
g)
pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
 
h)
sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, ki so izdelani ali prirejeni za obvladovanje nemirov ali samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
 
i)
gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
 
j)
oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
 
k)
biče;
 
l)
dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, ki je našteta v točkah od i do k, ali z njo.
 
(3)
Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da tak posel vnaprej odobri ministrstvo, pristojno za obrambo, ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz:
 
a)
nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za dobrodelno ali zaščitno uporabo ali za programe Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: ZN) in EU za vzpostavljanje institucij ali za operacije EU in ZN za krizno upravljanje;
 
b)
nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materialom za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v Siriji.
 
(4)
Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Sirijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje EU ali njenih držav članic, predstavniki medijev, delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij ter z njimi povezano osebje.
 

3. člen

 
(1)
Vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam, navedenim v prilogi I k sklepu 2012/739/SZVP.
 
(2)
Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
 
a)
kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
 
b)
kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,
 
c)
na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
 
d)
kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (v nadaljnjem besedilu: OVSE).
 
(3)
O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
 
(4)
Izjeme pri ukrepih iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
 
a)
nujnimi človekoljubnimi potrebami ali
 
b)
udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU ali država članica EU, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Siriji.
 
(5)
Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet EU. Šteje se, da je bila predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
 
(6)
O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje.
 
(7)
Kadar se na podlagi tega člena osebam dovoli vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window