Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 73-2822/2012, stran 7377 DATUM OBJAVE: 28.9.2012

VELJAVNOST: od 13.10.2012 / UPORABA: od 13.10.2012

RS 73-2822/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.10.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 73/12

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.10.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2822. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

 
Na podlagi devetega odstavka 15. člena ter petega in šestega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

 

1. člen

 
V Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 113/09) se v 2. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
 
»- »agencija« po tej uredbi je Javna agencija za že­lezniški promet Republike Slovenije kot organ, pristojen za dodeljevanje vlakovnih poti, določanje, zaračunavanje in pobiranje uporabnine in izdelavo, sprejem in objavo vozne­ga reda omrežja ter nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja,«.
 
Druga alinea se črta.
 
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
 
Dosedanja šesta alinea, ki postane peta alinea se spre­meni tako, da se glasi:
 
»- »katalog vlakovnih poti« je seznam vlakovnih poti, ki so na voljo prosilcem v postopku naročanja;«.
 
Sedma alinea se črta.
 
Dosedanje osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea postanejo šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta.
 
Sedemnajsta alinea se črta.
 
Dosedanja osemnajsta alinea postane petnajsta alinea.
 
Devetnajsta alinea se črta.
 
Dosedanja dvajseta alinea postane šestnajsta alinea.
 
Dosedanja enaindvajseta alinea, ki postane sedemnaj­sta alinea se spremeni tako, da se glasi:
 
»- »vlakovna pot« je zmogljivost transportne infra­strukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;«.
 
Dosedanja dvaindvajseta, triindvajseta, štiriindvajseta in petindvajseta alinea postanejo osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea.
 

2. člen

 
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Upravljavec mora agenciji pošiljati vse podatke in informacije, potrebne za usklajevanje vlakovnih poti, zlasti v zvezi z izdelavo voznega reda omrežja, naročanjem in dodeljevanjem vlakovnih poti, zaračunavanjem uporabnine pa tudi podatke potrebne za uveljavitev in zagotavljanje učin­kovitosti, katerega način je objavljen v programu omrežja.«.
 

3. člen

 
V četrtem odstavku 4. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
 
»- dosedanja uporaba vlakovnih poti.«.
 
Peti odstavek se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window