Navigacija

Statut Združenja mestnih občin Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-3778/2010, stran 10358 DATUM OBJAVE: 27.8.2010

VELJAVNOST: od 6.5.2010 / UPORABA: od 6.5.2010

RS 69-3778/2010

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 6.5.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 69/10, 42/13, 1/14, 23/15, 28/16, 8/20, 159/21

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.5.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3778. Statut Združenja mestnih občin Slovenije

 
 
V skladu s tretjim odstavkom 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) ter 4. členom Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije je Skupščina Združenja mestni občin Slovenije na svoji 1. seji dne 6. maja 2010 sprejela
 

S T A T U T
Združenja mestnih občin Slovenije

 

1. člen

Uvodne določbe

 
Ta statut določa ime in sedež Združenja mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS), namen in naloge ZMOS, način včlanjevanja in prenehanja članstva v ZMOS, pravice in obveznosti članic, financiranje ZMOS, organe ZMOS, njihovo sestavo, delovno področje in medsebojna razmerja, zastopanje ZMOS, nadzor nad poslovanjem ZMOS in prenehanje ZMOS ter druga vprašanja, pomembna za delovanje ZMOS.
 
Ime združenja je: ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE. V mednarodnem delovanju se enakovredno uporablja ime: ASSOCIATION OF URBAN MUNICIPALITIES OF SLOVENIA.
 
Sedež ZMOS je v Ljubljani, Mestni trg 1.
 
ZMOS ima svoj žig. Žig je pravokotne oblike 50x23 mm, modre barve, z napisom v sredini, in sicer v prvi vrsti z napisom »ZMOS«, v drugi vrsti z napisom »Združenje Mestnih Občin Slovenije«.
 
ZMOS ima svoj znak. Znak je sestavljen iz prvih črk besed, ki sestavljajo ime Združenja mestnih občin Slovenije. Črke so povezane, kar simbolizira povezanost občin, barve črk se prelivajo od oranžne, rdeče, vijolične do modre.
 
ZMOS je pravna oseba javnega prava, ki jo predstavlja predsednik združenja.
 

2. člen

Namen in naloge

 
ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni.
 
ZMOS se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.
 
ZMOS opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi; uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin; sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti; oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov ZMOS.
 

3. člen

Članstvo

 
V ZMOS se prostovoljno vključujejo slovenske mestne občine.
 
Članstvo se pridobi na podlagi odločitve mestnega sveta oziroma občinskega sveta mestne občine (v nadaljevanju: mestni svet). Članstvo v ZMOS se prične z dnem veljavnosti sklepa mestnega sveta.
 
Članstvo v ZMOS preneha:
 
-
s prenehanjem mestne občine,
 
-
z izstopom iz ZMOS,
 
-
z izključitvijo, ki jo sprejme skupščina ZMOS (v nadaljevanju: skupščina).
 
O izstopu iz ZMOS odloča mestni svet mestne občine članice (v nadaljevanju: članica). O izključitvi odloča skupščina na predlog predsednika ZMOS. Članica, ki je izstopila ali je bila izključena, mora v celoti poravnati svoje obveznosti do ZMOS za tekoče leto.
 
Članica se izključi, kolikor se ugotovi delovanje, ki je v nasprotju z interesi ZMOS in je bila s tem povzročena škoda drugim članicam.
 
Izključena članica ima možnost ugovora na skupščino, v roku 30 dni od dneva prejema sklepa. O ugovoru odloča skupščina z večino glasov vseh članov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window