Navigacija

Spremembe in dopolnitve stališča 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3536/2018, stran 11118 DATUM OBJAVE: 16.11.2018

VELJAVNOST: od 16.11.2018 / UPORABA: od 16.11.2018

RS 72-3536/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.11.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 72/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.11.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3536. Spremembe in dopolnitve stališča 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 
 
Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-19/2018 z dne 18. 9. 2018 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 5. redni seji dne 10. maja 2018 sprejel
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A L I Š Č A   1 8
Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 

1. člen

 
Drugi odstavek prvega člena se spremeni tako, da se glasi:
 
(2)
Določila Stališča se smiselno uporabljajo za vse investicijske sklade, ki so zavezani pripravi letnega poročila po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
 

2. člen

 
V drugem členu se pri besedi »ZISDU-2« številka 2 spremeni v 3.
 

3. člen

 
V prvem odstavku tretjega člena se v točki 3 na koncu beseda »in« nadomesti z vejico.
 
V četrti točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in besedo »in«.
 
Doda se nova peta točka, ki se glasi:
 
»5. pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.«
 
V drugem odstavku tretjega člena se v točki 3 na koncu beseda »in« nadomesti z vejico.
 
V četrti točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in besedo »in«.
 
Doda se nova peta točka, ki se glasi:
 
»5. o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window