Navigacija

Pravilnik o evidenci posebnih kultur

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-10/2018, stran 77 DATUM OBJAVE: 5.1.2018

RS 1-10/2018

 
 

10. Pravilnik o evidenci posebnih kultur

 
 
Na podlagi petega odstavka 162.c člena in za izvrševanje tretjega odstavka 169. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o evidenci posebnih kultur

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence posebnih kultur, način zbiranja in posredovanja podatkov.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
posebne kulture so kulture, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, in zakonu, ki ureja kmetijstvo;
 
2.
celotna rastna doba je celotna rastna sezona posameznega koledarskega leta in traja do 30. septembra tekočega leta;
 
3.
površina posebnih kultur, ki izpolnjuje pogoje za obravnavo posebnih kultur, je površina v tleh, na prostem ali v tunelih, na kateri:
 
-
celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenjadnice oziroma zelišča,
 
-
je do konca celotne rastne dobe po prvi zelenjadnici posejana vsaj še ena zelenjadnica,
 
-
rastejo jagode,
 
-
rastejo mešane rastline za rejo polžev ali
 
-
se pridelujejo semena in sadike posebnih kultur.
 

3. člen

(seznam posebnih kultur)

 
Seznam posebnih kultur se objavi v Šifrantu vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto, do roka za vložitev zbirnih vlog v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za posamezno leto.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window