Navigacija

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ) – skrajšani postopek

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3814/2017, stran 12284 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3814/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3814. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ) – skrajšani postopek

 
 
Na podlagi 57. člena in v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 8. 12. 2017 sprejel
 

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ) – skrajšani postopek

 

1. člen

(predmet sklepa)

 
S tem sklepom se prične postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ), v nadaljevanju: SD OPPN, objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/09, 104/10.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN)

 
(1)
Podjetje Postojnska jama d.d. želi rekonstruirati in nadzidati obstoječo upravno stavbo podjetja Postojnska jama d.d. na naslovu Jamska cesta 32, Postojna.
 
(2)
Stavba se nahaja na območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Postojnska jama (OPPN PJ). Območje se v OPPN nahaja v ureditveni enoti UE-U. Merila in pogoji za to ureditveno enoto so podana zgolj za obstoječe stanje in ne omogočajo gradnje po izdelani idejni zasnovi, zato je potrebna sprememba in dopolnitev OPPN.
 
(3)
Spremembe se nanašajo zgolj na oblikovne pogoje objekta in v manjši meri na pogoje gabaritov in v tem kontekstu povezane določbe odloka o parcelaciji in dopustnih odstopanj oziroma toleranc. SD OPPN se nanašajo na tekstualni del (na odlok). Sprememba grafičnega dela ni potrebna.
 
(4)
Skladno z veljavno zakonodajo (61.a člen ZPNačrt) se postopek priprave SD OPPN vodi po skrajšanem postopku, ker se SD OPPN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov. V postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
 
(5)
Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne sprejme poseben program opremljanja za to območje.
 

3. člen

(območje SD OPPN)

 
(1)
Območje SD OPPN zajema zemljišča pripadajoča upravni stavbi podjetja Postojnska jama d.d., na naslovu Jamska cesta 32, 6230 Postojna, ki se nahaja ob kompleksu objektov ob vstopu v Postojnsko jamo severozahodno od samega mesta Postojna.
 
(2)
Okvirno območje SD OPPN zajema zemljišča s parc.št. 1649/34, 2623/7, 2623/6, 1649/36 in 1649/46, k.o. 2490 Postojna in se natančneje določi v postopku priprave SD OPPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window