Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 141-3467/2022, stran 10706 DATUM OBJAVE: 7.11.2022

VELJAVNOST: od 22.11.2022 / UPORABA: od 22.11.2022

RS 141-3467/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 141/22

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.11.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3467. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-265
 
Ljubljana, dne 4. novembra 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se v 25. členu v prvem odstavku v 14. točki črta besedilo »v intervencijskih primerih«.
 

2. člen

 
V 43. členu se v drugem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za delovna mesta, za katera se zahteva poklic policista, se zahteva najmanj višješolska strokovna izobrazba ali najmanj srednješolska izobrazba in certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist.«.
 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, pogoj glede predpisane izobrazbe za imenovanje v nazive četrtega kariernega razreda na delovnih mestih, za katera se zahteva poklic policista, izpolnjujejo tudi osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in pridobijo certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Delovna mesta, ki jih lahko zasedejo osebe, ki pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, se določijo v aktu o organizaciji in sistemizaciji.«.
 
Dosedanji četrti do enajsti odstavek postanejo peti do dvanajsti odstavek.
 

3. člen

 
V 101. členu v petem odstavku se za besedilom »pravosodni policist« dodata vejica in besedilo »občinski redar«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window