Navigacija

Pravilnik o nivojskih prehodih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2496/2019, stran 6835 DATUM OBJAVE: 13.9.2019

VELJAVNOST: od 28.9.2019 / UPORABA: od 28.9.2019

RS 55-2496/2019

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 3.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 55/19, 110/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2496. Pravilnik o nivojskih prehodih

 
 
Na podlagi trinajstega odstavka 31. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o nivojskih prehodih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa pogoje za določitev kraja križanja železniške proge in javne ali nekategorizirane ceste, njegovega tehničnega zavarovanja ter prostorske, gradbene, prometne, tehnične in varnostne pogoje na nivojskih prehodih (v nadaljnjem besedilu: NPr).
 
(2)
Pravilnik se uporablja za proge javne železniške infrastrukture, industrijske tire in proge drugih železnic.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
cestna površina je cestišče znotraj nevarnega območja NPr, namenjeno uporabnikom cestnega prometa;
 
2.
cestni signal je svetlobni znak, ki napoveduje približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polzapornic;
 
3.
deljene zapornice so zapornice, ki ločeno in časovno zakasnjeno zapirajo najprej desno, nato pa še levo polovico cestišča v smeri vožnje;
 
4.
izklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru pri NPr, zavarovanem z avtomatskimi napravami neposredno na njem oziroma ob križanju ceste in proge, opremljeno z napravo ali napravami za detekcijo tirnih vozil, namenjenimi za izklop zavarovanja z vožnjo, ko jih tirno vozilo prevozi;
 
5.
labirint ograja je namenjena umirjanju prometa pred NPr, namenjenim samo za kolesarje in pešce in preprečuje neposredno prečkanje proge. Naprava mora zapirati celotno cestišče in biti oddaljena od zunanje tirnice tira najmanj 3 m. Prirejena mora biti tudi za funkcionalno ovirane osebe;
 
6.
nadzorno mesto je prometno ali službeno mesto oziroma center vodenja prometa, s katerega se opravlja kontrola delovanja avtomatskih naprav na zavarovanih NPr z daljinsko kontrolo;
 
7.
nevarno območje NPr je cestna površina med osema skrajnih tirov proge, razširjena od osi skrajnih tirov za 3 m, kot je prikazano na sliki iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
 
8.
nivojski prehod je prehod javnih in nekategoriziranih cest čez železniško progo v istem nivoju in ne vključuje dostopov na perone in službenih prehodov;
 
9.
povprečni letni dnevni promet je povprečni letni dnevni promet cestnih vozil in vlakov (v nadaljnjem besedilu: PLDP);
 
10.
približevalno območje je del proge oziroma tira pri NPr, zavarovanem z avtomatskimi napravami, od začetka vklopnega mesta na progi do NPr, po katerem se vlak približuje NPr;
 
11.
razdalja od najbližje, prve ali zadnje tirnice je razdalja, ki se meri od notranjega roba glave zunanje tirnice;
 
12.
vklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru, ki je toliko oddaljeno od NPr, zavarovanega z avtomatskimi napravami, da zagotavlja celoten proces zavarovanja NPr. Opremljeno je z napravami za detekcijo tirnih vozil;
 
13.
zapornice in polzapornice so sestavljene iz droga in pogona. Drog zapornice v spodnji vodoravni legi zapira celotno cestišče, drog polzapornice pa polovico cestišča v smeri vožnje;
 
14.
zaporno bruno je zaklenjen drog, ki fizično preprečuje prehod čez NPr.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako, kot jih določajo predpisi o cestah, predpisi o pravilih cestnega prometa, predpisi o varnosti v železniškem prometu in predpisi o železniškem prometu.
 

3. člen

(določitev števila in najmanjših razdalj med sosednjimi NPr)

 
(1)
Število NPr mora biti omejeno na najnujnejši obseg, pri čemer se število obstoječih NPr zmanjšuje z:
 
1.
gradnjo izvennivojskih križanj;
 
2.
ureditvijo povezovalnih cest med NPr in preusmeritvami cestnega prometa na najbližji NPr ali izvennivojsko križanje.
 
(2)
Razdalja med dvema NPr ali med NPr in izvennivojskim križanjem ne sme biti manjša od 2000 m.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek je razdalja med obstoječima NPr ali med obstoječim NPr in izvennivojskim križanjem na progah lahko manjša od 2000 m, če:
 
1.
je dolžina povezovalne poti, po kateri se preusmerja promet z enega NPr, ki se ukinja, na drugi prehod, daljša od 4000 m, merjeno od prehoda od ene do druge strani proge;
 
2.
prometa ni mogoče preusmeriti na drugi nivojski prehod ali izvennivojsko križanje zaradi pravnih ali drugih ovir, cesta čez ta prehod pa je edina povezava.
 
(4)
Obstoječi NPr v naselju, ki je namenjen samo pešcem, ne sme biti bližje kot 500 m od najbližjega mesta, na katerem je pešcem omogočeno nivojsko ali izvennivojsko prečkanje proge.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window