Navigacija

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-294/2016, stran 1035 DATUM OBJAVE: 5.2.2016

RS 8-294/2016

 
 

294. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk

 
 
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje drugega odstavka 8. člena in ARO.OPS.230 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/1329 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operacij zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Unije, izdaja direktor agencije naslednjo
 

O P E R A T I V N O – T E H N I Č N O Z A H T E V O
za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta operativno-tehnična zahteva za izvajanje ARO.OPS.230 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/1329 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operacij zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Unije (v nadaljnjem besedilu: Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012) določa moteč razpored za vse operaterje v komercialnem zračnem prevozu, ki jim je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije izdala spričevalo letalskega prevoznika oziroma druga dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter razmerje med pripravljenostjo na letališču in delovnim časom med letom za zračne taksi operacije, nujno medicinsko pomoč in operacije CAT z enim pilotom.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot jih določa Uredba Komisije (EU) št. 965/2012.
 

3. člen

(določitev motečega razporeda)

 
Vsi operatorji v komercialnem zračnem prevozu, ki jim je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije izdala spričevalo letalskega prevoznika oziroma druga dovoljenja za opravljanje dejavnosti, morajo za namen omejitev trajanja letenja uporabljati zgodnji tip motečih razporedov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window