Navigacija

Uredba o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-228/2017, stran 764 DATUM OBJAVE: 3.2.2017

VELJAVNOST: od 11.2.2017 / UPORABA: od 11.2.2017

RS 5-228/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.2.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/17

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.2.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

228. Uredba o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

 
 
Na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(področje in namen uredbe)

 
(1)
S to uredbo se določata priprava in obravnava investicijske dokumentacije za vse investicijske ukrepe s področja državnih cest in javne železniške infrastrukture, ki se financirajo po predpisih o javnih financah.
 
(2)
Ta uredba določa metodologijo priprave in ocenjevanja investicij s področja državnih cest in javne železniške infrastrukture, ki vključuje:
 
1.
vrsto in obvezno vsebino investicijske dokumentacije,
 
2.
postopke in udeležence pri pripravi investicijske dokumentacije in ocenjevanju investicij,
 
3.
metodološke osnove za vrednotenje in ocenjevanje investicij,
 
4.
najnižja merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij, ki se izvaja v vseh fazah projektnega ciklusa, ki so podlaga za odločanje o investicijah in njihovo uvrstitev v načrt razvojnih programov.
 
(3)
Ta uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oziroma pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k razvoju državnih cest in javne železniške infrastrukture in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega ciklusa.
 
(4)
Za vsa vprašanja priprave oziroma obravnave investicijske dokumentacije, ki s to uredbo niso posebej urejena, se uporablja veljavna Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
investicijska dokumentacija so sistematično urejeni dokumenti, ki opisujejo osnovne značilnosti investicije in investicijo v celoti in iz katerih je razvidno, kaj se dogaja z investicijo v celotnem investicijskem ciklusu. Je podlaga za odločanje v investicijskem procesu ter vsebuje vse prvine in izračune, ki so potrebni za ocenitev finančno-tržnih, ekonomskih in drugih posledic odločitve o investiciji;
 
2.
eksterni stroški prometa so stroški, ki jih udeleženci v cestnem prometu povzročajo družbi in okolju ter niso nadomeščeni s povratno transakcijo. Glavni viri teh stroškov so prometne nesreče, zastoji, onesnaževanje zraka, hrup in podnebne spremembe;
 
3.
kazalnik je številčni podatek, ki izraža stanje ali nakazuje razvoj kakega pojava ali merila (npr. povprečni letni dnevni promet);
 
4.
merilo je tista odločilna lastnost investicijskega projekta, ki je podlaga za vrednotenje, primerjanje ali presojanje;
 
5.
naročnik je pravna oseba, ki izvaja naloge v zvezi z načrtovanjem in izvedbo investicijskega projekta;
 
6.
obnova je večje obnovitveno delo na podsistemu ali delu podsistema, s katerim se ne spreminja celotno delovanje podsistema;
 
7.
prostorska dokumentacija je sistematično urejen sestav besedilnega in grafičnega dela prostorskega akta in obveznih prilog v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;
 
8.
tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma sestavin, kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta ali naprav; pri graditvi vključuje dokumentacijo, določeno z zakonom, ki ureja graditev objektov (projekt izvedenih del, projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta ter projekt za vpis v uradne evidence).
 
(2)
Izrazi, ki niso opredeljeni v tej uredbi, pomenijo enako, kot je določeno v predpisih, ki urejajo pravila cestnega in železniškega prometa, prostorskega načrtovanja in graditev objektov.
 

3. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta uredba se uporablja v postopku izdelave investicijske dokumentacije in pri sprejemanju odločitev o:
 
-
investicijah v nadgradnjo obstoječe ali graditev nove javne železniške infrastrukture,
 
-
investicijah v večje obnovitveno delo na železniškem podsistemu ali delu železniškega podsistema, s katerim se spreminja delovanje železniškega podsistema,
 
-
investicijah v železniško infrastrukturo, ki jih sofinancira država,
 
-
novogradnji, nadomestni gradnji, rekonstrukciji, investicijskem vzdrževanju, nakupu in vgradnji ali posodobitvi cestne opreme in naprav ter graditvi in obnovi spremljajočih objektov na državnih cestah.
 
(2)
Ta uredba se uporablja pri izdelavi investicijske dokumentacije v celotnem investicijskem ciklusu, ki vključuje faze načrtovanja, izvedbe in obratovanja investicije.
 
(3)
Ta uredba se uporablja pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije, pri pripravi predloga načrta razvojnih programov ter pri investicijah, ki zahtevajo državna poroštva, in investicijah, ki so sofinancirane s sredstvi Evropske unije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window