Navigacija

Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 82-1247/2020, stran 2890 DATUM OBJAVE: 5.6.2020

RS 82-1247/2020

 
 

1247. Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe

 
 
Na podlagi 5. točke 331.e člena, drugega odstavka 332.g člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 – ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe

 

1. člen

(predmet sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejša pravila in minimalne standarde, ki jih pokojninska družba upošteva pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij iz 332. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2). Uporablja se za določitev višine obveznosti pokojninske družbe za potrebe, opredeljene v 331.a, 332.f, devetem odstavku 333.č člena in 333.d členu ZPIZ-2 ter pri prenosu pogodb dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 
(2)
V tem sklepu uporabljeni pojem zavarovanec se nanaša tudi na člana, glede na to, kateri pojem pokojninska družba uporablja.
 
(3)
V tem sklepu uporabljeni pojem premija se uporablja tako za zavarovalno premijo kot tudi za vplačila v dodatno zavarovanje.
 

2. člen

(zavarovalno-tehnične rezervacije)

 
Zavarovalno-tehnične rezervacije iz prejšnjega člena so vedno oblikovane v višini, ki zadošča za kritje vseh obveznosti iz pogodb pokojninskih zavarovanj, ki jih je mogoče predvideti.
 

3. člen

(pravila za vrednotenje obveznosti)

 
Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih pokojninska družba oblikuje in prikazuje v računovodskih izkazih, so določene v skladu z načeli, opredeljenimi v 4. do 13. členu tega sklepa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window