Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1796/2016, stran 6135 DATUM OBJAVE: 6.6.2016

VELJAVNOST: od 6.6.2016 / UPORABA: od 6.6.2016

RS 40-1796/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.6.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 40/16

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.6.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1796. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
 

S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca

 

1. člen

 
V tem sklepu se podrobneje določijo:
 
-
ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca (v nadaljevanju: OPPN),
 
-
območje obravnave,
 
-
način pridobitve strokovnih rešitev,
 
-
roki za izdelavo OPPN,
 
-
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
 
-
obveznosti v zvezi s financiranjem,
 
-
veljavnost in objava sklepa.
 

2. člen

Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN

 
Ocena stanja:
 
Območje obdelave, opredeljeno v 3. členu tega sklepa, se nahaja ob lokalni cesti Pečke–Slovenska Bistrica (LC 440100) med železniško postajo Slovenska Bistrica in križiščem, ki vodi do ureditvenega območja naselja Laporje. Obravnavano območje se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11).
 
Na obravnavanem območju želi investitor zgraditi in urediti več obrtnih, proizvodnih in storitvenih objektov. Lokacija predvidene zazidave je opredeljena kot območje za proizvodne dejavnosti.
 
Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN.
 
Razlogi za pripravo:
 
Razlogi za pripravo OPPN so:
 
-
ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
 
-
izgradnja novega poslovno trgovsko storitvenega centra v mestu Slovenska Bistrica,
 
-
izvedba drugih, na načrtovano investicijo in območje vezanih ureditev,
 
-
celovito ureditev dostopov, prostih površin in pripadajoče ulične opreme.
 
Pravna podlaga:
 
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je dolgoročni plan – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
 

3. člen

Okvirno ureditveno območje OPPN

 
Okvirno ureditveno območje OPPN, na katerem je načrtovana izgradnja novih obrtnih, proizvodnih in storitvenih objektov, vključuje parcelno številko 685/1, k.o. Cigonca.
 
Velikost območja je približno 2,2 ha.
 
Ureditveno območje OPPN se dokončno določi v dopolnjenem osnutku OPPN, ko bodo opredeljeni tudi vsi pogoji, ki se nanašajo na gradnjo oziroma ureditev objektov gospodarske javne infrastrukture, na priključevanje območja na javno infrastrukturo ter na druge njegove navezave na širše območje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window