Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-3952/2014, stran 10666 DATUM OBJAVE: 29.12.2014

VELJAVNOST: od 30.12.2014 / UPORABA: od 30.12.2014

RS 95-3952/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.12.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 95/14

Časovnica

Na današnji dan, 6.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.12.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2014.
 
Št. 003-02-10/2014-12
 
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-C)

 

1.člen

 
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14 in 84/14) se drugi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Ne glede na prejšnji odstavek in ne glede na 44. člen ZJF in 14. člen tega zakona, se za izvedbo ukrepov proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe, za pokrivanje vseh izdatkov proračuna, lahko porabijo namenska sredstva iz 3. do 6. točke in 8. do 11. točke ter iz 13. točke prvega odstavka 14. člena tega zakona, za katera vlada ocenjuje, da v tekočem letu ne bodo porabljena za načrtovane namene.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 14. člena se 9. točka črta, dosedanja 10. do 13. točka pa postanejo 9. do 12. točka. V dosedanji 14. točki, ki postane 13. točka, se besedilo »v višini 50 % prihodkov« črta. 15. točka se črta, dosedanja 16. točka pa postane 14. točka.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Ne glede na 44. člen ZJF se namenska sredstva iz 3. do 6. točke in 8. do 11. točke ter iz 13. točke prejšnjega odstavka, ki niso bila porabljena v letu 2013 in 2014, prenesejo v proračun za leto 2014 in 2015 do višine 2/12 v preteklem letu natečenih prihodkov.«.
 

3. člen

 
Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Če iz pravnomočne sodne ali dokončne upravne odločbe in poravnave izhaja, da se obveznosti poravnajo postopno in v več prihodnjih letih, se pravice porabe v višini posamezne letne obveznosti zagotovijo v letu, v katerem je posamezni del obveznost po pravnomočni sodni ali dokončni upravni odločbi in poravnavi treba plačati.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window