Navigacija

Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-3884/2013, stran 12336 DATUM OBJAVE: 20.12.2013

VELJAVNOST: od 4.1.2014 / UPORABA: od 4.1.2014

RS 107-3884/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.10.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 107/13, 30/18

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.10.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3884. Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev

 
 
Na podlagi šestega odstavka 10. člena, sedmega odstavka 12. člena, šestega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 16. člena in za izvajanje 15. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejše zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki jih morajo izpolnjevati distributerji za opravljanje prometa s FFS na debelo ali na drobno, podrobnejše naloge prodajalca FFS in svetovalca za FFS, čas prisotnosti svetovalca za FFS v specializirani prodajalni, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS, kriterije za določitev FFS, ki so dovoljena za uporabo nepoklicnim uporabnikom, določbe glede splošnih informacij o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo, ter podrobnejšo vsebino in način vodenja podatkov o prometu s FFS.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi v zakonu, ki ureja FFS.
 

II. ZAHTEVE GLEDE OSEBJA, PROSTOROV IN OPREME

 

3. člen

(naloge svetovalca za FFS)

 
(1)
Svetovalec za FFS opravlja naslednje naloge:
 
-
svetuje o načinu varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
 
-
prepoznava simptome bolezni in škodljivcev ter vrste plevela;
 
-
svetuje ustrezno FFS oziroma drugo metodo za varstvo rastlin v skladu z napovedmi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin ter splošnimi načeli integriranega varstva rastlin;
 
-
svetuje in spodbuja uporabo nekemičnih metod;
 
-
svetuje načine varne uporabe FFS oziroma načina ravnanja s FFS, s škropilno brozgo, embalažo in ostanki in
 
-
svetuje uporabo osebne varovalne opreme.
 
(2)
Svetovalec za FFS mora biti v specializiranih prodajalnah prisoten najmanj 6 ur tedensko ob dnevih in urah, ki so vnaprej določeni, o tem pa morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni.
 
(3)
O vseh spremembah glede prisotnosti svetovalca za FFS v specializirani prodajalni mora odgovorna oseba specializirane prodajalne pisno ali po elektronski pošti obvestiti krajevno pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
 
(4)
Ne glede na drugi odstavek tega člena je lahko svetovalec za FFS v obdobju zmanjšanega povpraševanja po FFS v prodajalni prisoten krajši čas, o čemer morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni. Krajevno pristojnega fitosanitarnega inšpektorja je treba o skrajšani prisotnosti svetovalca za FFS obvestiti pisno ali po elektronski pošti. Obdobje skrajšane prisotnosti skupno ne sme biti daljše od treh mesecev letno.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window