Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2893/2011, stran 8900 DATUM OBJAVE: 29.7.2011

VELJAVNOST: od 13.8.2011 / UPORABA: od 13.8.2011

RS 61-2893/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.8.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/11

Časovnica

Na današnji dan, 20.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.8.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

 

1. člen

 
V Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08) se v 2. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»2.
rekultivacija je ukrep za vzpostavitev ponovne rodovitnosti tal, pri čemer krovni del zajame od 30 do 50 cm rekultiviranih tal;«.
 
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 13. točka, ki se glasi:
 
»13.
obdelane odpadne mineralne surovine so agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih ali za gradnjo cest ali agregati za beton, ki so proizvedeni z obdelavo nenevarnih muljev z dna površinskih voda ali nenevarnih odpadkov mineralnega izvora iz podskupine 17 05 s klasifikacijskega seznama iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) (gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov – vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), če je za njihovo proizvodnjo izdan certifikat o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo v skladu s standardom SIST EN 13242.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 5. člena se vejica na koncu druge alineje nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Največje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu iz priloge 1 te uredbe se izražajo kot koncentracije parametrov v miligramih na kilogram suhega zemeljskega izkopa in kot koncentracije parametrov v miligramih v prostorninski enoti izlužka zemeljskega izkopa ter so določene glede na namen uporabe tega izkopa za:
 
-
rekultivacijo tal,
 
-
nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
 
-
nasipavanje stavbnih zemljišč in
 
-
nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.«.
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3)
Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz priloge 2 te uredbe so določene glede na namen uporabe tega izkopa za:
 
-
rekultivacijo tal,
 
-
nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
 
-
nasipavanje stavbnih zemljišč in
 
-
nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.«.
 
Na koncu četrtega odstavka se črta pika in doda besedilo »ali zaradi obstoječe onesnaženosti tal ali podtalja v primeru, da zemeljski izkop nastaja in se uporablja na območju, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, opredeljeno kot območje degradiranega okolja zaradi onesnaženosti tal ali podtalja.«.
 

3. člen

 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window