Navigacija

Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 11-33/2016, stran 311 DATUM OBJAVE: 8.7.2016

RS (mednarodne) 11-33/2016

 
 

33. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 2016.  
 
Št. 003-02-5/2016-20  
 
Ljubljana, dne 29. junija 2016  
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije 
 

Z A K O N  
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MADŽARSKO O PRILAGODITVI ČRTE DRŽAVNE MEJE ZARADI VODNOGOSPODARSKE UREDITVE POTOKA LEDAVA (BHUDMUP) 

 

1. člen

 
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava, sklenjena na Brdu pri Kranju 22. januarja 2016.
 

2. člen

 
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
 
*Besedilo pogodbe v madžarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve. Priloga »Dokumentacija sprememb mejne črte slovensko-madžarske državne meje – 2013« je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve in Geodetski upravi Republike Slovenije.
 

P O G O D B A  
med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava

 
Republika Slovenija in Madžarska (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da prilagodita potek mejne črte med mejnima znakoma A613 in A643.2 zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava, sporazumeli o naslednjem:
 

1. člen

 
(1)
Potek črte državne meje med Republiko Slovenijo in Madžarsko se na območju reguliranega potoka Ledava, na odseku med mejnima znakoma A613 in A643.2 prilagodi tako, da bo državna meja potekala po sredini nove struge reguliranega potoka Ledava.
 
(2)
Prilagoditev poteka mejne črte iz prvega odstavka tega člena je prikazana v dokumentu “Dokumentacija sprememb mejne črte slovensko-madžarske državne meje – 2013“, ki je priloga te pogodbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window