Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 109-4322/2012, stran 12134 DATUM OBJAVE: 31.12.2012

VELJAVNOST: od 1.1.2013 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 109-4322/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 109/12

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4322. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
 
Št. 003-02-10/2012-33
 
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI (ZIRD-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) se v prvem in drugem odstavku 23. člena, prvem odstavku 31. člena, prvem odstavku 36. člena, 38., 40., 41. in 43. členu, prvi alinei 45. člena in prvem odstavku 57. člena beseda »rejenec« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »otrok« v ustreznem sklonu in številu.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 1. člena se za besedilom »način izvajanja rejniške dejavnosti« doda vejica in besedilo »spremljanje izvajanja te dejavnosti«.
 
V drugem odstavku se beseda »rejenec« nadomesti z besedo »otrok«.
 

3. člen

 
Peti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(5)
Otrok je mladoletna oseba, ki se namesti v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejništvo.«.
 
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»(6)
Center otroka je tisti center za socialno delo, ki je v skladu z določbami zakona, ki ureja socialno varstvo, krajevno pristojen za mladoletno osebo ali osebo, ki iz razlogov, določenih v tem zakonu, ostane v rejniški družini po polnoletnosti.«.
 
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »rejenca« nadomesti z besedo »otroka«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window