Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-1913/2014, stran 5161 DATUM OBJAVE: 23.6.2014

VELJAVNOST: od 24.6.2014 / UPORABA: od 24.6.2014

RS 46-1913/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.6.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/14

Časovnica

Na današnji dan, 6.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.6.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1913. Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2014.
 
Št. 003-02-6/2014-2
 
Ljubljana, dne 20. junija 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF in 25/14) se za 16. členom doda naslov novega poglavja, in novi 16.a do 16.c členi, ki se glasijo:
 

»IV.a Posebni pogoji poklicnega upokojevanja za določene kategorije zaposlenih v Rudniku Trbovlje - Hrastnik

 

16.a člen

 
Ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), se v tem poglavju urejajo posebni pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine za posamezne kategorije zaposlenih v Rudniku Trbovlje - Hrastnik.
 
To poglavje ureja tudi obveznost Republike Slovenije da zagotovi sredstva za sofinanciranje poklicne pokojnine in za pokritje obveznosti iz petega, sedmega, osmega in devetega odstavka 16.c člena tega zakona v primeru, ko posamezni zavarovanec ne izpolnjuje pogoja zadostnosti sredstev na osebnem računu pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 
Za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, odmero in izplačevanje poklicne pokojnine se uporabljajo določbe ZPIZ-2, če ta zakon ne določa drugače ali če so določbe ZPIZ-2 ugodnejše za zavarovanca.
 

16.b člen

 
Do poklicne pokojnine pod posebnimi pogoji so upravičeni zaposleni v Rudniku Trbovlje - Hrastnik, ki:
 
-
so bili zaposleni v Rudniku Trbovlje - Hrastnik na dan 1. januar 2014;
 
-
so bili od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2013 v Rudniku Trbovlje - Hrastnik neprekinjeno zaposleni na delovnem mestu, za katerega je določena obvezna vključitev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje;
 
-
so do zaprtja Rudnika Trbovlje - Hrastnik dopolnili starost najmanj 49 let;
 
-
so se odpovedali pravici do odpravnine ob upokojitvi;
 
-
pravico do poklicne pokojnine uveljavijo do zaprtja Rudnika Trbovlje - Hrastnik vendar najkasneje do 31. decembra 2018.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window