Navigacija

Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1362/2018, stran 4496 DATUM OBJAVE: 26.4.2018

VELJAVNOST: od 27.4.2018 / UPORABA: od 27.4.2018

RS 30-1362/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.4.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1362. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

 
 
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

1. člen

 
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18) se v prilogi II pri delovnem mestu s šifro B017345, pri tipu osebe javnega prava center za socialno delo (CSD), najnižji plačni razred »45« nadomesti z najnižjim plačnim razredom »50«, najvišji plačni razred »51« pa se nadomesti z najvišjim plačnim razredom »55«.
 

2. člen

 
V prilogi IV se v točki 5. Dejavnost: SOCIALA pri tipu osebe javnega prava center za socialno delo preglednici spremenita tako, da se glasita:
 
»
 
Direktor centra za socialno delo (CSD)
Kriteriji Vrednosti kriterijev
1. Število zaposlenih iz letnega poročila do 50 %
* do vključno 40 20 %
* od 41 do vključno 60 25 %
* od 61 do vključno 80 30 %
* od 81 do vključno 100 35 %
* od 101 do vključno 120 40 %
* od 121 do vključno 180 45 %
* nad vključno 181 50 %
2. Število prebivalcevdo 45 %
* do vključno 45.000 15 %
* od 45.001 do vključno 95.000 20 %
* od 95.001 do vključno 145.000 25 %
* od 145.001 do vključno 195.000 30 %
* od 195.001 do vključno 245.000 35 %
* od 245.001 do vključno 295.000 40 %
* nad vključno 295.001 45 %
3. Število enotdo 5 %
* do vključno 3 4 %
* nad vključno 4 5 %
100 %
 
Direktor centra za socialno delo (CSD)
SKUPNA VREDNOST 
KRITERIJEV
PLAČNI RAZRED 
(RAZPON 50–55)
od
do
0 %
40 %
50
41 %
50 %
51
51 %
60 %
52
61 %
70 %
53
71 %
85 %
54
86 %
100 %
55
«. 
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
Pomočniki direktorjev iz petega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/17), ki bi bili na podlagi spremenjene priloge IV uredbe uvrščeni v nižji plačni razred od plačnega razreda, v katerega so uvrščeni kot direktorji centrov za socialno delo na podlagi dosedanjih predpisov, za preostali čas trajanja mandata ohranijo obstoječi plačni razred.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window