Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-853/2013, stran 3083 DATUM OBJAVE: 18.3.2013

VELJAVNOST: od 2.4.2013 / UPORABA: od 2.4.2013

RS 23-853/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/13

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.4.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

853. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na redni 15. seji 14. 2. 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh d.o.o., Ptuj, pod številko 03/12.
 
(2)
Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
 
-
območje OPPN,
 
-
ahitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

II. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)

 
OPPN določa pogoje za urbanistično ureditev prizidka za svinjske pitance k obstoječemu objektu, lokacijo ter oblikovanje objekta in parcel, prometne, energetske in komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za varovanje in izboljšanje okolja.
 

III. VSEBINA OPPN

 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
OPPN vsebuje:
 
(1)
Vsebine tekstualnega dela:
 
1.
uvodno pojasnilo – splošne določbe;
 
opis prostorske ureditve s programom dejavnosti in umeščenost načrtovanih objektov in površin:
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor,
 
-
vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin,
 
-
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
 
-
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro;
 
2.
rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
 
3.
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjevanje narave;
 
4.
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
 
5.
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
 
6.
etapnost izvedbe prostorske ureditve;
 
7.
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN;
 
8.
odlok.
 
(2)
Vsebine kartografskega dela z grafičnimi načrti:
 
  1. Izsek iz kartografskega dela DP Občine
  Slovenska Bistrica                  M 1:2500
  2. Območje OPPN z obstoječimi parcelami        M 1:1000
  3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji   M 1:1000
  4. Ureditvena situacija                M 1:1000
  5. Ureditvena situacija s prikazom poteka omrežij
  in priključevanja na gospodarsko infrastrukturo
  ter grajeno javno ter s prikazom vplivov in
  povezav s sosednjimi območji             M 1:1000
  6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
  naravnih virov in ohranjanje narave in ureditev
  potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
  drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
  požarom                        M 1:1000
  7. Načrt parcelacije                 M 1:1000
 
(3)
Priloge:
 
-
Povzetek za javnost,
 
-
Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
 
-
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
 
-
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
 

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window