Navigacija

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-514/1999, stran 977 DATUM OBJAVE: 19.2.1999

VELJAVNOST: od 6.3.1999 / UPORABA: od 6.3.1999

RS 11-514/1999

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.3.1999 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.10.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/99

Časovnica

Na današnji dan, 31.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.3.1999
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

514. Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 44. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
 

O D R E D B O
o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta odredba določa kriterije za ustanavljanje vrtcev kot javnih zavodov, vrtcev kot organizacijskih enot in vrtcev kot enote vrtca ter postopek za spremembo njihovega statusa.
 

2. člen

 
V tej odredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
-
samostojni vrtec je vrtec s statusom javnega zavoda;
 
-
organizacijska enota vrtca je vrtec, ki je del javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ali drugega zavoda;
 
-
enota vrtca je del samostojnega vrtca ali šole oziroma organizacijske enote vrtca, ki se organizira za izvajanje vzgojnega dela na eni ali več lokacijah;
 
-
za območja s specifično poselitvijo in za območja z razvojnimi posebnostmi se po tej odredbi štejejo tista naselja, za katera je v skladu z zakonom o vzpodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji ugotovljeno, da štejejo za demografsko ogrožena območja.
 

II. KRITERIJI ZA USTANAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE POSAMEZNIH STATUSNIH OBLIK VRTCA

 

3. člen

 
Za ustanovitev novih vrtcev kot javnih zavodov in organiziranje organizacijskih enot vrtcev in enot vrtcev veljajo naslednji kriteriji:
 
1.
Vrtec kot javni zavod se lahko ustanovi, če vrtec deluje z vsaj desetimi oddelki otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj desetih oddelkov otrok. Izjemoma se lahko ustanovi vrtec kot javni zavod, če vrtec deluje vsaj z devetimi oddelki otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj devetih oddelkov otrok v primeru, kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih letih kažejo, da bo vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke, ki mu manjkajo do izpolnitve normativa iz prejšnjega stavka.
 
2.
Vrtec kot organizacijska enota se lahko organizira, če vrtec deluje z najmanj osmimi oddelki otrok.
 
3.
Enota vrtca se lahko organizira, če vrtec deluje kot del javnega vrtca oziroma organizacijske enote vrtca na drugi lokaciji oziroma kot del šole na isti ali drugi lokaciji kot šola.
 
Ne glede na določilo prve točke prejšnjega odstavka se na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi vrtec kot organizacijska enota lahko organizira, če deluje z vsaj šestimi oddelki otrok.
 
Vzgojno-varstvena družina vrtca se šteje za en oddelek otrok.
 
Oddelek krajšega programa vrtca se šteje za en oddelek otrok.
 

III. POSTOPEK ZA SPREMEMBO STATUSA VRTCA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window