Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3833/2012, stran 10323 DATUM OBJAVE: 18.12.2012

VELJAVNOST: od 19.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 99-3833/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 99/12

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik

 
 
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF in 44/97 – ZSZ), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 12. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik

 

1. člen

 
V drugem odstavku 4. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11) se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Skladno z državno zakonodajo se na ta način pridobljen podatek pred odmero posreduje zavezancu v pregled.«
 
Za tako dopolnjenim drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
»Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih podatkov oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov v ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
 
Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, sami niso predlagali vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za odmero površine za tekoče leto in prihodnja odmerna leta.«
 
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
 

2. člen

 
Spremeni se drugi odstavek 6. člena, tako da se za zapisom »na mejo naselij« doda zapis »ali na mejo krajevnih skupnosti«.
 
Spremeni se določba razdelka A. na način, da se neposredno za besedo Kamnik doda naslednji zapis: »(brez območja zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo od vključno hišne številke Žale 4A proti zahodu oziroma proti Milemu vrhu).«
 
Iz razdelka B. se izloči zapis »Tunjiška Mlaka,« in nadomesti z naslednjim besedilom »Kamnik (in sicer območje zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo od vključno hišne številke Žale 4A proti zahodu oziroma proti Milemu vrhu)«. Naselju Košiše se doda besedilo »– KS Center«.
 
V razdelek C. se neposredno za zapisom »Kostanj« doda zapis »Košiše – KS Tunjice,«, za zapisom »Tunjice« se doda zapis »Tunjiška Mlaka,«, za zapisom Male planine se doda vejica in besedilo »Kisovca«.
 
V zadnjem odstavku 6. člena se za zapisom Male planine doda vejica in besedilo »Kisovca«.
 

3. člen

 
Obstoječi 8. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
 
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z infrastrukturo)
 
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in omrežji gospodarske javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi točkami:
 
+----------------------+-------------------------+--------------+
|  Infrastruktura  | Opremljenost stavbnega | Število točk |
|           |    zemljišča    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|prometno omrežje   |vsa zemljišča      |    9   |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|električno omrežje  |zemljišča, katera je   |    6   |
|           |mogoče priključiti    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|vodovodno omrežje   |zemljišča, katera je   |    6   |
|           |mogoče priključiti    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|kanalizacijsko omrežje|zemljišča, katera je   |    8   |
|           |mogoče priključiti    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|plinovodno omrežje  |zemljišča, ki so     |    6   |
|           |priključena       |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window