Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1055/2016, stran 3647 DATUM OBJAVE: 8.4.2016

VELJAVNOST: od 9.4.2016 / UPORABA: od 9.4.2016

RS 26-1055/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 26/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1055. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Rogaška Slatina dne 30. 3. 2016 sprejel
 

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v 
Rogaški Slatini

 

1. člen

(splošno)

 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, dne 22. oktobra 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/07 z dne 9. 11. 2007.
 
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.
 
Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.
 
Pripravljavec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
 
Pobudnik: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
 
Naročnik: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
 
Načrtovalec: Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje.
 

2. člen

(ocena stanja, območje obdelave in razlogi za spremembo in dopolnitev LN)

 
Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev LN
 
Občina Rogaška Slatina je v letu 2007 sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini s katerim je bila takrat določena prostorska ureditev območja LN na v katastrski občini Negonje. Velikost OLN je bila cca 115.872 m2.
 
Celotno območje LN je bilo členjeno na posamezna območja urejanja glede na namembnost, in sicer na:
 
-
F1 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne dejavnosti.
 
-
F2 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno proizvodne dejavnosti.
 
-
F3 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno poslovne dejavnosti, kjer so predvidene razširitve dejavnosti.
 
-
F4 funkcionalna enota, kjer se obstoječa dejavnost betonarne ukine, poslovna dejavnost se ohrani in lahko razširi. Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe funkcionalne enote F4 in F3. Preko funkcionalne enote je mogoče podaljšati cesto C2 preko potoka Negonjščice do stanovanjskih hiš na severnem robu območja urejanja OLN.
 
-
F5 funkcionalna enota predvidene trgovske dejavnosti.
 
-
F6 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne dejavnosti in nove dejavnosti tehnološkega parka.
 
-
F7 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnološkega parka, mogoča je tudi rekonstrukcija obstoječe cestne povezave do objektov izven območja urejanja OLN na severu.
 
-
F8 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnološkega parka.
 
-
F9 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje, novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene.
 
-
F10 funkcionalna enota obstoječe dejavnosti betonarne.
 
-
F11 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje. Ob vzhodni meji območja urejanja je proti severu dovoljeno v eni vrsti zgraditi nove enodružinske stanovanjske objekte, ki so z dovozom povezani s cesto C5. Zahodna polovica funkcionalne enote služi kot zeleni pas med stanovanjsko gradnjo in obstoječo betonarno v funkcionalni enoti F10.
 
-
C1 obstoječa državna cesta GII – 107/1276 Podplat–Rogatec, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce in novim cestnim priključkom (cesta C4).
 
-
C2 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce in novimi priključki. Mogoče je podaljšanje proti severu izven območja urejanja OLN preko funkcionalne enote F4 in potoka Negonjščica za potrebe dovoza do obstoječih stanovanjskih hiš severno od območja urejanja OLN.
 
-
C3 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce, novimi priključki in novim mostom preko potoka Negonjščica.
 
-
C4 nova cesta z novimi priključki in navezavo na državno cesto GII – 107/1276 Podplat–Rogatec (C1) in rekonstruirano obstoječo cesto C3 ter mostom preko potoka Negonjščica.
 
-
C5 obstoječa cesta, ki se po potrebi rekonstruira za zagotavljanje prometne varnosti.
 
-
P1 območje potoka Negonjščica. Preko tega območja je mogoče podaljšanje ceste C2 proti severu izven območja urejanja OLN za potrebe dovoza do obstoječih stanovanjskih hiš severno od območja urejanja OLN.
 
-
P2, P3 in P4 območje potoka Negonjščica.
 
Na območju funkcionalne enote F2, kjer je že izvedena gradnja trgovskega objekta Hofer s pripadajočo zunanjo ureditvijo želi investitor (naročnik in pobudnik sprememb in dopolnitev) spremeniti ureditev, ki je določena z veljavnim odlokom. Podana je pobuda št. 01/16-H_rogaška z dne 12. 1. 2016, da se na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23, vse k.o. Negonje izvede dozidava k obstoječemu objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem trgovskem objektu Hofer.
 
Iz zgoraj navedenih razlogov želi pobudnik spremeniti obstoječi občinski lokacijski načrt za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, funkcionalna enota F2, tako da bo ta omogočal dozidavo k obstoječemu objektu – Trgovini Hofer s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
 

3. člen

(predmet sprememb in dopolnitev LN – območje funkcionalne enote F2)

 
Predmet sprememb je širitev (dozidava) k obstoječemu objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem trgovskem objektu Hofer na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23, vse k.o. Negonje. Želena širitev (podaljšanje objekta) se izvede na severni strani, kjer se objekt poveča za 11,34 x 26,05 m.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window