Navigacija

Pravilnik o določitvi provenienčnih območij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3513/2003, stran 11048 DATUM OBJAVE: 25.7.2003

RS 72-3513/2003

 
 

3513. Pravilnik o določitvi provenienčnih območij

 
 
Na podlagi 39. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o določitvi provenienčnih območij

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa provenienčna območja, ki se morajo upoštevati pri pridelovanju in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: GRM) ter usmeritve za njegovo uporabo.
 

2. člen

(skupine površin z enotnimi ekološkimi razmerami)

 
(1)
Na podlagi enotnih ekoloških razmer (npr. vegetacija, geologija, tla, klima) se na območju Republike Slovenije določijo naslednje ekološke regije in podregije:
 
----------------------------------------------
KODA   Ime ekološke regije in podregije
----------------------------------------------
1.    ALPSKA REGIJA
1.1    Julijske Alpe
1.2    Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe
1.3    Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe
2.    POHORSKA REGIJA
3.    PREDPANONSKA REGIJA
3.1    Goričko
3.2    Murska ravan
3.4    Slovenske Gorice-Ptujsko polje
3.5    Haloze-Dravinjske gorice
3.6    Obsotelsko gričevje
3.7    Bela Krajina
4.    PREDALPSKA REGIJA
4.1    Škofjeloško hribovje-Savska ravan
4.2    Posavsko hribovje
4.3    Savinjsko-Šaleška podregija
5.    PREDDINARSKA REGIJA
5.1    Suha Krajina-Južno Posavsko hribovje
5.2    Mirnsko-Raduljsko hribovje
5.3    Bohor
5.4    Gorjanci
6.    DINARSKA REGIJA
6.1    Trnovski gozd
6.2    Notranjsko-Snežniško pogorje
6.3    Kočevsko-Ribniško pogorje
7.    SUBMEDITERANSKA REGIJA
7.1    Goriška Brda-Vipavska dolina
7.2    Kras-Vremsko gričevje
7.3    Brkini
7.4    Šavrinsko gričevje
 
(2)
Karta s prikazom ekoloških regij in podregij, iz prejšnjega odstavka je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

3. člen

(razmejitev ekoloških regij in podregij)

 
Podrobna razmejitev območja Republike Slovenije na ekološke regije in podregije iz prejšnjega člena je razvidna na karti Slovenije v merilu 1:50.000, ki je na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska cesta 56,58, in prikazana v obliki vektorskih mej, ki so v digitalni obliki na vpogled na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2 in na Zavodu za gozdove Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2, ter na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer:
 
1.
Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin,
 
2.
Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled,
 
3.
Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b, Kranj,
 
4.
Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
 
5.
Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, Ljubljana,
 
6.
Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje,
 
7.
Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto,
 
8.
Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice,
 
9.
Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje,
 
10.
Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje,
 
11.
Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec,
 
12.
Območna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor,
 
13.
Območna enota Murska Sobota, Cesta arhitekta Novaka 17, Murska Sobota,
 
14.
Območna enota Sežana, Partizanska 49, Sežana.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window