Navigacija

Uredba o evropski kritični infrastrukturi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1799/2011, stran 4783 DATUM OBJAVE: 13.5.2011

VELJAVNOST: od 28.5.2011 / UPORABA: od 28.5.2011

RS 35-1799/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/11

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.5.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1799. Uredba o evropski kritični infrastrukturi

 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v zvezi z 29. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o evropski kritični infrastrukturi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Direktivo Sveta (ES) št. 114/2008 z dne 8. decembra 2008 o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (UL L št. 345/75 z dne 23. 12. 2008, str. 77; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/114/ES) določa postopek za ugotavljanje in določanje evropske kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji, vsebino varnostnega načrta upravljavca, imenovanje varnostnega uradnika za zvezo, postopek in roke za poročanje Komisiji Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) ter naloge kontaktne točke za zaščito evropske kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji.
 
(2)
S to uredbo se ureja evropska kritična infrastruktura v energetskem, prometnem in drugih sektorjih. Sektorji in podsektorji so določeni v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
 
(3)
Evropska kritična infrastruktura, določena v skladu s to uredbo na območju Republike Slovenije, je tudi kritična infrastruktura državnega pomena za Republiko Slovenijo in se šteje kot objekt posebnega pomena za obrambo v izrednem ali vojnem stanju, razen če Vlada Republike Slovenije ne odloči drugače.
 

2. člen

(pomen pojmov)

 
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
1.
evropska kritična infrastruktura (v nadaljnjem besedilu: EKI) obsega kritično infrastrukturo, ki se nahaja v državah članicah in katere okvara ali uničenje bi imelo resne posledice, ocenjene po medsektorskih merilih v vsaj dveh državah članicah;
 
2.
kritična infrastruktura državnega pomena obsega tiste zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje pomembno vplivalo oziroma imelo resne posledice na nacionalno varnost, gospodarstvo, temeljne družbene funkcije, zdravje, varnost in zaščito ter družbeno blaginjo, ocenjene po merilih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije;
 
3.
analiza tveganja pomeni obravnavo ustreznih scenarijev nevarnosti, da se ocenijo šibke točke in morebitne posledice okvare ali uničenja kritične infrastrukture;
 
4.
varnostni načrt upravljavca obsega na podlagi analize tveganja določeno celoto organizacijskih, kadrovskih, materialnih, informacijsko-komunikacijskih in drugih rešitev ter stalnih ali stopnjevanih varnostnih ukrepov, s katerimi se zagotavlja ustrezna in varnostnim razmeram prilagojena zaščita EKI, ki zagotavlja funkcionalnost, neprekinjenost in celovitost delovanja EKI;
 
5.
občutljive informacije, povezane z zaščito kritične infrastrukture, so podatki o EKI, katerih razkritje bi se lahko uporabilo za načrtovanje in izvajanje aktivnosti z namenom povzročitve okvare ali uničenja naprav in sistemov EKI;
 
6.
zaščita pomeni vse dejavnosti, katerih namen je zagotavljati funkcionalnost, neprekinjenost in celovitost delovanja kritične infrastrukture, da se preprečijo, ublažijo in nevtralizirajo nevarnosti, tveganja in šibke točke;
 
7.
lastniki ali upravljavci kritične infrastrukture so državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, odgovorne za naložbe v posamezno infrastrukturno zmogljivost, sistem ali njegov del, ki je v skladu s to uredbo določen kot EKI, oziroma ki so odgovorne za delovanje teh zmogljivosti, sistema ali njegovega dela;
 
8.
varnostni uradnik za zvezo je oseba, ki deluje kot kontaktna točka za vprašanja, povezana z zaščito EKI med lastnikom oziroma upravljavcem EKI in ministrstvi, pristojnimi za energetiko oziroma promet, medresorsko koordinacijsko skupino za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: medresorska koordinacijska skupina) ali drugimi ministrstvi;
 
9.
nosilci priprav so državni organi, ki skupaj z lastniki oziroma upravljavci kritične infrastrukture načrtujejo priprave in ukrepe za zaščito EKI.
 

II. UGOTAVLJANJE IN DOLOČANJE EKI

 

3. člen

(ugotavljanje EKI)

 
(1)
Ugotavljanje potencialne EKI poteka po postopku, določenem v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe. Medresorska koordinacijska skupina na predlog ministrstev, pristojnih za energetiko ali promet, oziroma drugega ministrstva opredeli potencialno EKI, ki izpolnjuje medsektorska in sektorska merila, določena s to uredbo, ter ustreza opredelitvi EKI iz 1. točke prejšnjega člena.
 
(2)
V postopku ugotavljanja potencialne EKI lahko na pobudo ministrstev, pristojnih za energetiko ali za promet, oziroma drugega ministrstva medresorska koordinacijska skupina zaprosi Komisijo za sodelovanje.
 
(3)
Postopek ugotavljanja potencialne EKI se izvaja kot stalni proces, vendar najmanj enkrat letno oziroma vedno kadar se spremenijo medsektorska ali sektorska merila.
 
(4)
Medsektorska merila iz prvega odstavka tega člena obsegajo:
 
-
število žrtev (ki se ocenjuje glede na možno število mrtvih ali poškodovanih);
 
-
gospodarske posledice (ki se ocenjujejo glede na gospodarsko izgubo in poslabšanje kakovosti proizvodov ali storitev, vključno z morebitnimi posledicami za okolje);
 
-
javni vpliv (ki se ocenjuje glede na posledice na zaupanje javnosti, fizično trpljenje in motnje v vsakodnevnem življenju, vključno z izgubo osnovnih storitev).
 
(5)
Pragi za medsektorska merila se oblikujejo na podlagi teže posledic okvare ali uničenja posamezne infrastrukture. Prage za medsektorska merila določi Vlada Republike Slovenije na predlog medresorske koordinacijske skupine v vsakem primeru posebej, na pobudo ministrstev, pristojnih za energetiko in za promet, oziroma drugega ministrstva, v sodelovanju z lastniki in upravljavci EKI.
 
(6)
Pri sektorskih merilih se upoštevajo značilnosti posameznih sektorjev EKI.
 
(7)
Pri ugotavljanju potencialne EKI lahko medresorska koordinacijska skupina in pristojna ministrstva upoštevajo neobvezujoče smernice Komisije za uporabo medsektorskih in sektorskih meril ter približnih pragov za ugotavljanje EKI.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window