Navigacija

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-222/2017, stran 729 DATUM OBJAVE: 3.2.2017

VELJAVNOST: od 18.2.2017 / UPORABA: od 18.2.2017

RS 5-222/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.2.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/17

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.2.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

222. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT)

 
Razglašam Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2017.
 
Št. 003-02-1/2017-7
 
Ljubljana, dne 3. februarja 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik
 

Z A K O N
O POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB IN ZADRUG V TEŽAVAH (ZPRPGDZT)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) in zadrug v težavah, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za reševanje in prestrukturiranje ter način zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
 

2. člen

(namen in načela)

 
(1)
Namen zakona je omogočiti družbam in zadrugam v težavah, ki imajo pomembno sistemsko vlogo pri razvoju države, regije ali sektorja, obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja na trgu ob ohranitvi delovnih mest, pridobljenega znanja ter ob aktivnem in sorazmernem sodelovanju tržnih deležnikov.
 
(2)
Pomoči družbam in zadrugam v težavah se dodeljujejo izjemoma, v skladu z načeli gospodarnosti, preglednosti in nujnosti, za zagotavljanje gospodarske in socialne kohezije.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
»družba« je gospodarska družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in ima sedež v Republiki Sloveniji;
 
2.
»zadruga« je zadruga v skladu z zakonom, ki ureja zadruge in ima sedež v Republiki Sloveniji;
 
3.
»mala ali srednje velika družba ali zadruga« je družba ali zadruga, ki je je kot mala ali srednje velika opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014);
 
4.
»velika družba ali zadruga« je družba ali zadruga, ki ni mala ali srednje velika;
 
5.
»poslovna banka« je banka v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo in ima sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije;
 
6.
»ministrstvo« je ministrstvo, pristojno za gospodarstvo;
 
7.
»regija« je teritorialna enota na ravni NUTS 3, kot jo ureja Uredba Komisije (EU) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L št. 342 z dne 18. 12. 2013, str. 1).
 

II. VRSTE, OBLIKE IN VIŠINA POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window