Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-774/2010, stran 2192 DATUM OBJAVE: 8.3.2010

VELJAVNOST: od 9.3.2010 / UPORABA: od 9.3.2010

RS 18-774/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 18/10

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

774. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
Občina Brežice je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 za potrebe širšega javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt – poslovne in proizvodne dejavnosti; dopolnitev v letu 2009 (Uradni list RS, 104/09), s katerim je spremenila namensko rabo nekaterih zemljišč za potrebe širšega javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt – poslovne in proizvodne dejavnosti.
 
V tem odloku je določeno ureditveno območje B4-26SC1/909-CD namenjeno domu za starejše in predviden izvedbeni akt OPPN. Podane so usmeritve za razvoj centralnih dejavnosti. Ureditvena enota je opredeljena kot širitev obstoječih centralnih dejavnosti ob mestnem jedru ter se opredeli kot območja centralnih dejavnosti (C), in sicer kot druga območja centralnih dejavnosti (CD) izključno za namene vseh vrst socialnovarstvenih storitev. Gre za namen institucionalnega varstva starejših občanov in drugih oblik pomoči starejšim v občini.
 
Potrebe v Občini Brežice so, in bodo v bodočnosti še večje, saj število starih oseb, ki potrebujejo institucionalno varstvo narašča. Po projekciji o potrebnem številu mest za institucionalno varstvo v Občini Brežice do 2010, ki je opravljena v SSZS, manjka še 108 mest.
 
Na večinskem delu območja je izražen interes privatnega investitorja po izgradnji novega sodobnega Centra starejših občanov, kar zajema osnovno domsko varstvo, oskrbovana stanovanja in vse ostale storitve, katere potrebujejo starostniki za kvalitetno življenje v tem obdobju. Z izgradnjo teh ureditev se omogoča srednjeročno in dolgoročno zagotavljanje zadostnih posteljnih kapacitet za institucionalno varstvo starejših občanov na prostoru, kateri omogoča kvalitetno izvedbo projekta in kvalitetno bivanje bodočih stanovalcev. V omenjeni prostor želimo umestiti tudi ostale storitvene in servisne dejavnosti oziroma dopolnilno ponudbo in zagotavljanje potreb po socialno zdravstvenih uslugah.
 
Za ostala zemljišča, ki so lasti Občine Brežice, v trenutku izdelave OPPN ni konkretiziranega interesa, vendar bo sprejem tega OPPN-ja potencialnim investitorjem skrajšal čas in stroške priprave dokumentacije za gradnjo. Območje se nameni za institucionalno varstvo starejših oseb, ostale oblike institucionalnega varstva (dnevni center, oskrbovana stanovanja), druge oblike pomoči za stare občane (pomoč na domu, socialni servis), poslovne površine za storitvene in servisne dejavnosti (dopolnilna ponudba in zagotavljanje potreb območja) ipd.
 
Določijo so tudi robni pogoji.
 

2. člen

(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Območje se nahaja v južnem delu mesta Brežice v neposredni bližini obstoječega Doma upokojencev Brežice. Meji na obstoječo pozidavo in na Prešernovo in Dobovsko cesto, iz katerih bo predviden tudi dostop na to območje. Na vzhodni strani meji na javno poljsko pot. Območje je nivojsko nižje od platoja obstoječega Doma upokojencev v neposredni bližini, drugače pa pretežno ravninsko. Danes je območje namenjeno kmetijski rabi – travniki in njiva. Zahodni rob meji na obstoječo pozidavo in je že pozidan.
 
Območje OPPN zajema zemljišča, na katerih je izražen konkreten interes, in sicer na parc. št. 1357/1, 1358, 1359, 1360 vse k.o. Brežice ter ostala zemljišča na parc. št.: 1340/1, 1339, 1356/2, lahko tudi 1357/2 vse k.o. Brežice. Skupna površina obravnavanega območja znaša 1,84 ha.
 
Za ostala zemljišča, ki po nadrejenem aktu pripadajo k isti prostorski enoti, se določijo merila in pogoji v izvedbenem delu Občinskega prostorskega plana.
 
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven območja.
 
Na tem območju je registrirano območje naselbinske kulturne dediščine »Brežice – mestno« jedro in območje arheološke dediščine »Brežice- Arheološko najdišče Mestno jedro – Sejmišče«.
 
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo občina se izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
 

3. člen

(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi izdelane idejne zasnove, prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
 
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi OPPN-ja so:
 
-
prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Brežice;
 
-
IDZ, Dom za starejše občane, januar 2010, Studio 73, Štore;
 
-
v delu območja se izvedejo predhodne arheološke raziskave in geomehanski elaborat;
 
-
na širšem območju je v sklopu izdelave strokovnih podlag za HE Brežice predvidena cestna povezava do jezovne zgradbe HE Brežice. Pri izdelavi OPPN se pridobi podlaga od podjetja IBE in se upošteva pri pripravi OPPN oziroma se uskladi. Območje ne tangira drugih strokovnih podlag pripravljavca.
 
-
podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih in napravah;
 
-
podatki o naravnih lastnostih prostora;
 
-
drugi elementi obdelave;
 
-
podatki in programi zainteresiranih investitorjev.
 
Idejne rešitve v variantah se ne predvideva, ker so bile na območju izkazanega interesa izdelane variante v fazi IDZ objekta, na ostalem območju pa bodo definirana mejna merila in pogoji in se bodo variantne rešitve izdelale v fazi priprave PGD dokumentacije objektov konkretnega namena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window