Navigacija

Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-2116/1997, stran 3311 DATUM OBJAVE: 20.6.1997

VELJAVNOST: od 21.6.1997 / UPORABA: od 21.6.1997

RS 37-2116/1997

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 11.6.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/97, 57/08

Časovnica

Na današnji dan, 26.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.6.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2116. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti

 

A N E K S 
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti

 
(Uradni list RS, št. 34/93)
 

1. člen

 
Spremeni se 2b. točka splošnih določb kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti tako, da se glasi:
 

“2. Veljavnost kolektivne pogodbe

 
b)
Stvarna: za vse organizacije, delodajalce in druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki se po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) razvrščajo v:
 
 – področje L – javna uprava, obramba in obvezno socialno zavarovanje;
 
 – področje M – izobraževanje;
 
 – področje N – zdravstvo in socialno varstvo, razen skupine 85.2 – veterinarstvo;
 
 – razred 52.31 – dejavnost lekarn iz področja G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe;
 
 – oddelek 73 – raziskovanje in razvoj iz področja K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
 
 – razred 74.11 – pravno svetovanje iz področja K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
 
 – oddelek 91 – dejavnosti združenj in organizacij iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
 – skupino 92.1 – filmska in videodejavnost iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
 – podrazred 92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
– podrazred 92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
– skupino 92.5 – dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
 
 – skupino 92.6 – športna dejavnost iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.
 
Ta pogodba velja tudi za agencije in sklade, ki so v lasti Republike Slovenije. Za državne organe pa velja le, če posamezna vprašanja, ki jih ureja, niso z zakonom drugače urejena.”
 

2. člen

 
Za določanje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, za katere je določena v kolektivni pogodbi kot osnova za njihovo določanje povprečna mesečna plača v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece oziroma povprečna mesečna čista plača v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece, se kot osnova uporablja podatek o povprečni mesečni plači v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje oktober–december 1996, ki znaša 127.746 SIT oziroma podatek o povprečni mesečni čisti plači v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje oktober–december 1997, ki znaša 81.573 SIT.
 
Osnova iz prejšnjega odstavka se usklajuje na način, ki je določen za usklajevanje izhodiščnih plač v obdobju, v katerem se izplačujejo povračila stroškov v zezi z delom in drugi osebni prejemki. Prva uskladitev osnove se opravi pri izplačilu za mesec januar 1998.
 
Do spremembe posameznih panožnih kolektivnih pogodb za negospodarske dejavnosti oziroma kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike se osnova iz prvega in drugega odstavka tega člena uporablja tudi za določanje povračil stroškov in drugih osebnih prejemkov, ki so opredeljeni v teh kolektivnih pogodbah.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window