Navigacija

Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2211/2012, stran 5435 DATUM OBJAVE: 9.7.2012

VELJAVNOST: od 17.7.2012 / UPORABA: od 17.7.2012

RS 52-2211/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.7.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 52/12

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.7.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2211. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec

 
 
Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10, 9/11) in 24. člena Statuta Občine Žalec je Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 21. junija 2012 sprejel
 

O D L O K
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Žalec določijo:
 
-
določbe o kategorizaciji, gradnji, vzdrževanju in varstvu občinskih cest;
 
-
ureditev mirujočega prometa;
 
-
odstranjevanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil;
 
-
inšpekcijski in redarski nadzor.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
 
-
javna prometna površina je tista površina, ki je splošnega pomena za promet ter jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenih z zakonom in drugimi predpisi;
 
-
javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
 
-
nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja pro­met na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec;
 
-
občinska cesta je javna cesta, namenjena povezova­nju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zname­nitosti in objektov v občini;
 
-
upravljavec občinskih cest v Občini Žalec je občinska uprava Občine Žalec;
 
-
pristojni organ Občine Žalec je občinska uprava Občine Žalec;
 
-
pristojni inšpekcijski organ je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec;
 
-
vzdrževalec občinskih cest je izvajalec vzdrževanja občinskih cest,
 
-
pooblaščeni izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe;
 
-
elaborat prometne ureditve je strokovno-tehnični ela­borat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitev oziroma odstranitev prometne signalizacije in prometne opre­me zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu;
 
-
območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo;
 
-
območje za pešce je del ceste ali cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo;
 
-
območje omejene hitrosti je s predpisano prometno signalizacijo označen del naselja, v katerem je zaradi gostote poselitve ali drugih urbanih značilnosti, varnosti prometa pe­šcev ali kolesarjev hitrost omejena na manj kot 50 km/h;
 
-
individualni priključek je cestni priključek na cesto, na­menjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb z največ štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih površin;
 
-
pregledno polje je prostor ob križiščih in cestnih pri­ključkih ter vzdolž ceste, v katerem je raba prostora omejena;
 
-
pregledna berma je prostor na notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti, ki je potrebna zaradi poti ustavljanja, v katerem ja raba prostora omejena;
 
-
varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena;
 
-
prehod za pešce je s predpisano prometno signali­zacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju pešcev čez vozišče;
 
-
pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen promet kolesarjev;
 
-
parkirišče je prometna površina, ki je namenjena ustavljanju in parkiranju vozil;
 
-
osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo miruje;
 
-
dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozil, ki izvajajo dostavo ali opravljajo servisno dejavnost;
 
-
pajek je posebej prirejeno vozilo s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila;
 
(2)
Drugi uporabljeni izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakonu o cestah (ZCes-1);
 
(3)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem in drugem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi ki urejajo pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.
 

3. člen

(občinske ceste)

 
Občinske ceste na območju Občine Žalec so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Namenjene so povezova­nju naselij v občini, povezovanju naselij z naselji v sosednjih občinah, povezovanju delov naselij in povezovanju naravnih in kulturnih zname­nitosti ter objektov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window