Navigacija

Pravilnik o sestavi, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-342/2020, stran 1047 DATUM OBJAVE: 25.2.2020

VELJAVNOST: od 11.3.2020 / UPORABA: od 11.3.2020

RS 11-342/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.3.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/20

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.3.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

342. Pravilnik o sestavi, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 60. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) minister za zdravje izdaja
 

P R A V I L N I K
o sestavi, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa sestavo, pristojnosti in način dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (v nadaljnjem besedilu: Komisija), višino plačila predsedniku, podpredsednikoma, članom, namestnikom članov in strokovnim sodelavcem Komisije ter natančnejšo določitev pristojnosti komisij za strokovno-etična vprašanja, ki se oblikujejo pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, visokošolskih oziroma znanstveno-raziskovalnih zavodih ter poklicnih združenjih, zbornicah in društvih (v nadaljnjem besedilu: področne komisije).
 

II. SESTAVA KOMISIJE

 

2. člen

 
(1)
Komisijo sestavlja 18 članov, predsednik in dva podpredsednika.
 
(2)
Predsednika, podpredsednika in člane komisije imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), med izkušenimi in uglednimi strokovnjaki s področja medicinskih, zdravstvenih, farmacevtskih, psiholoških, pravnih, socioloških in humanističnih strok ter s področja deontologije in med predstavniki laične skupnosti.
 
(3)
Minister imenuje tudi 18 namestnikov članov komisije za posamezno strokovno področje.
 
(4)
Minister na predlog predsednika komisije imenuje tudi druge strokovnjake, ki niso člani komisije, če je to potrebno za preučevanje in obravnavo vprašanj, ki spadajo v njeno delovno področje.
 
(5)
Komisija se imenuje za štiri leta in je lahko ponovno imenovana. Komisija ima sedež pri Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(6)
Za predsednika, podpredsednika in člane komisije, ki niso javni uslužbenci, se glede nasprotja interesov in daril uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne uslužbence, in določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
 
(7)
Članstvo v komisiji in področnih komisijah ni združljivo.
 

III. PRISTOJNOSTI KOMISIJE

 

3. člen

 
(1)
Naloge komisije so proučevanje in obravnava vprašanj s področja medicinske etike in deontologije ter dajanje mnenj in pojasnil o posamičnih vprašanjih s tega področja. Komisija je izključno pristojna za opredelitve o etičnih vprašanjih, ki so pomembna za poenotenje etičnih praks na področju države.
 
(2)
Komisija na predlog ministra, Zdravstvenega sveta, zbornic, zdravstvenih zavodov in posameznikov ter na svojo pobudo preučuje in daje mnenja o etičnih in deontoloških vprašanjih izvajanja zdravstvene dejavnosti, zlasti v zvezi s pravicami posameznika in njegovo varnostjo med zdravljenjem ali v raziskavah na ljudeh, varovanjem poklicne skrivnosti in osebnih podatkov pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.
 
(3)
Po pooblastilu ministra komisija opravlja tudi svetovalne naloge medicinskega in zdravstveno etičnega področja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window