Navigacija

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-2986/2016, stran 9650 DATUM OBJAVE: 11.11.2016

VELJAVNOST: od 12.11.2016 / UPORABA: od 12.11.2016

RS 70-2986/2016

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 2.4.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/16, 34/19, 40/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.4.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2986. Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

 
 
Na podlagi osmega odstavka 18.s člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
 

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.
 
(2)
S tem pravilnikom se prenaša v slovenski pravni red Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57) zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87) v delu, ki se nanaša na izvajanje specialističnih storitev za podporo žrtvam kaznivih dejanj.
 

2. člen

(področja socialnovarstvenih programov)

 
Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
 
1.
preprečevanje nasilja, programi za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja,
 
2.
zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti),
 
3.
duševno zdravje,
 
4.
brezdomstvo, zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine,
 
5.
otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju,
 
6.
starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce,
 
7.
podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov,
 
8.
psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom, odraslim in družinam,
 
9.
socialno vključevanje Romov,
 
10.
specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj (v kolikor ni zagotovljena s preostalimi socialno varstvenimi programi)
 
11.
druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja prostovoljstva, pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim družinskim članom, bivšim zapornikom, osebam v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč ipd.).
 

3. člen

(vrste socialnovarstvenih programov)

 
Socialnovarstveni programi se izvajajo kot preventivni programi, informacijski in svetovalni programi ter programi telefonskega svetovanja, programi koordinacije, podpore in izvajanja pomoči ter samopomoči, nastanitveni programi, programi zmanjševanja škode, dnevni centri, informacijski in svetovalni programi s terenskim delom, reintegracijski programi, aktivacijski programi, namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti, programi zagovorništva ter samo-zagovorništva, prehodne stanovanjske skupine za polnoletne mladostnike zlasti z izkušnjo rejništva, zavodske oskrbe ali s težavami v odraščanju, programi, namenjeni ohranjanju socialnih veščin, svetovanje s terenskim delom ali terapevtski programi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window