Navigacija

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-153/2015, stran 384 DATUM OBJAVE: 23.1.2015

VELJAVNOST: od 24.1.2014 / UPORABA: od 24.1.2014

RS 5-153/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 25.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/15, 28/15

Časovnica

Na današnji dan, 18.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

153. Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

 
Na podlagi in za izvrševanje petega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14) izdaja minister za javno upravo v soglasju z ministrom za finance
 

P R A V I L N I K
o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa način, formate in mesto objave javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodb o izvedbi javne­ga naročila, koncesijskih pogodb in pogodb o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: pogodbe) s strani registriranih zavezancev iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki nastopajo kot naročniki, konce­denti ali javni partnerji (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
 

2. člen

(mesto in format objave)

 
(1)
Javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb se objavijo na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: portal javnih naročil).
 
(2)
Informacije iz prejšnjega odstavka se samodejno ob­javijo enkrat na tri mesece po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja na portalu javnih naročil tudi v strojno berljivem formatu, v datoteki odprtega formata.
 

3. člen

(način objave podatkov)

 
(1)
Zavezanec objavi elektronsko kopijo pogodbe, iz kate­re predhodno izloči podatke, ki predstavljajo izjemo od dostopa v skladu z zakonom.
 
(2)
Zavezanec poleg elektronske kopije pogodbe iz prej­šnjega odstavka objavi javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila tako, da se sklicuje na številko objave obvestila o oddaji javnega naročila in po potrebi popravi ali dopolni podatke, ki se avtomatično pridobijo iz objavljenega obvestila o oddaji javnega naročila in se nanašajo na podatke o:
 
-
naročniku (matična številka, naziv, naslov sedeža, po­štna številka sedeža, kraj sedeža),
 
-
predmetu javnega naročila (vrsta predmeta, glavna referenčna oznaka po Enotnem besednjaku javnih naročil, sprejetem z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamen­ta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV), UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), s spremembami, opis predmeta za posamezen sklop naročila),
 
-
pogodbi (pogodbena vrednost z DDV, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe v mesecih ali enkratna dobava, navedba, ali gre za okvirni sporazum ali ne),
 
-
ponudniku, ki mu je bilo naročilo oddano (naziv, naslov sedeža, poštna številka sedeža, kraj sedeža, država ponudnika).
 
(3)
Za storitve s Seznama storitev B, kot ga določajo predpisi, ki urejajo javno naročanje, za katere obvestilo o oddaji javnega naročila ni bilo objavljeno, temveč je naročnik zgolj posredoval podatke portalu javnih naročil oziroma Uradnemu listu Evropske unije, naročnik poleg elektronske kopije pogodbe iz prvega odstavka tega člena objavi javno dostopne informa­cije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila na način, opredeljen v prejšnjem odstavku, pri čemer se namesto na številko objave obvestila o oddaji javnega naročila sklicuje na interno oznako posredovanega obvestila.
 
(4)
Zavezanec poleg elektronske kopije pogodbe iz prvega odstavka tega člena objavi javno dostopne informacije javnega značaja iz koncesijske pogodbe in pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu tako, da navede podatke o:
 
-
koncedentu ali javnem partnerju (matična številka, na­ziv, naslov sedeža, poštna številka sedeža, kraj sedeža),
 
-
predmetu koncesije ali javno-zasebnega partnerstva (vrsta predmeta, opis predmeta),
 
-
pogodbi (pogodbena vrednost z DDV, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe v mesecih),
 
-
koncesionarju, ki mu je podeljena koncesija, ali za­sebnem partnerju, s katerim je sklenjeno javno-zasebno par­tnerstvo, (naziv, naslov sedeža, poštna številka sedeža, kraj sedeža, država koncesionarja ali zasebnega partnerja),
 
-
objavi razpisa za podelitev koncesije ali sklenitev jav­no-zasebnega partnerstva (mesto in datum objave, morebitna referenčna oznaka objave).
 
(5)
Kadar pogodbena vrednost iz objektivnih razlogov ni določena, zavezanec ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena objavi okvirno vrednost pogodbe.
 
(6)
Pri skupnem javnem naročanju javno dostopne infor­macije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila objavi izvajalec skupnega javnega naročanja, ki poleg elektron­ske kopije pogodbe iz prvega odstavka in podatkov iz drugega odstavka tega člena objavi tudi podatke o naročnikih, za katere je bilo skupno javno naročilo oddano.
 
(7)
Če zavezanec ne sklene pogodbe v 48 dneh od od­daje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva ali kadar se k pogodbi sklene dodatek, za katerega naročniku ni bilo treba izvesti postopka v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, koncesije ali jav­no-zasebna partnerstva, zavezanec objavi elektronsko kopijo pogodbe ali dodatka k pogodbi v osmih dneh od sklenitve.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window