Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-2272/2020, stran 5122 DATUM OBJAVE: 22.9.2020

VELJAVNOST: od 23.9.2020 / UPORABA: od 23.9.2020

RS 126-2272/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.9.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 126/20

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.9.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2272. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, 77/18 –ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US), prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba EU) št. 575/2013) s spremembami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 

1. člen

 
V Sklepu o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16 in 81/18) se v 1. členu v tretjem odstavku besedna zveza »uporabljajo naslednji členi« nadomesti z besedno zvezo »uporabljata naslednja člena«, točka (c) pa se črta.
 

2. člen

 
V 6. členu se v tretjem odstavku za besedo »prekoračeni« doda besedi »več kot«.
 

3. člen

 
V 23.a členu se naslov spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window