Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1441/2018, stran 4748 DATUM OBJAVE: 4.5.2018

VELJAVNOST: od 5.5.2018 / UPORABA: od 5.5.2018

RS 31-1441/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/18

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020

 
 
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in 113. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 10. izredni seji dne 25. 4. 2018 sprejel
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 46/15, 76/15 in 90/15; v nadaljevanju: Pravilnik) se v drugem odstavku 1. člena pika v drugi alineji nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
 
»– ter druge ukrepe.«.
 

2. člen

 
Tabela iz 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Vrste pomoči
Ukrepi:
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč (15. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen, 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014).
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in njihovo trženje; 
UKREP 5: Pomoč za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.
Ostali ukrepi občine
UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).«
 

3. člen

 
V Pravilniku se za 18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:
 
»UKREP 5: Pomoč za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
 
(1)
Podpora v okviru tega ukrepa je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.
 
(2)
Upravičenec do podpore po tem členu je lastnik gozdne posesti v občini, najmanj v velikosti 1 ha in izpolnjuje pogoje za mikro podjetje.
 
(3)
Upravičenec bo z naložbo skušal doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
 
-
zmanjšanje proizvodnih stroškov;
 
-
izboljšanje proizvodnje;
 
-
izboljšanje kakovosti.
 
(4)
Upravičen strošek je strošek nakupa in dobave nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.
 
(5)
Posebni pogoji za pridobitev pomoči:
 
-
predložitev ponudbe oziroma predračuna za načrtovano naložbo;
 
-
upravičenec lahko v posameznem letu kandidira le z eno vlogo ter hkrati le z enim kosom iste mehanizacije oziroma iste vrste opreme;
 
-
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
 
(6)
Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov.
 
(7)
Najvišji skupni znesek za ta ukrep na posameznega upravičenca po posameznem javnem razpisu lahko znaša do 3.500 EUR.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window