Navigacija

Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2113/2016, stran 7119 DATUM OBJAVE: 8.7.2016

VELJAVNOST: od 23.7.2016 / UPORABA: od 23.7.2016

RS 49-2113/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 8.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/16, 4/20

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.2.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2113. Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov

 
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/229 z dne 7. februarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila v zvezi z nekaterimi metodami, merilom varnosti živila za Listeria monocytogenes v semenih, ki kalijo, ter proizvodnim higienskim merilom in merilom varnosti živila za nepasterizirane sadne in zelenjavne sokove (za neposredno uživanje) (UL L št. 37 z dne 8. 2. 2019, str. 106), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES), določajo pogoji in način zmanjšanja števila vzorčnih enot, pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov in svežega perutninskega mesa ter vzorčenje trupov govedi, ovac, koz in konjev z nedestruktivno metodo.
 
(2)
Ta pravilnik se ne uporablja za meso, ki ga nosilec živilske dejavnosti zmelje neposredno pred končnim potrošnikom, in za sveže perutninsko meso, ki ga nosilec živilske dejavnosti razseka ali razreže na zahtevo končnega potrošnika.
 

2. člen

(postopek informiranja in klavzula o medsebojnem priznavanju)

 
(1)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
 
(2)
Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ter Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
 

3. člen

(zmanjšanje števila vzorčnih enot)

 
(1)
Nosilci živilske dejavnosti proizvodnje mletega mesa in mesnih pripravkov, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih obseg proizvodnje mletega mesa ali mesnih pripravkov ne presega 120 ton letno, lahko v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
V primeru mesnih pripravkov za neposredno uživanje (tatarski biftek ipd.) lahko nosilci živilske dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih obseg proizvodnje mesnih pripravkov za neposredno uživanje ne presega 12 ton letno, v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window