Navigacija

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2341/2014, stran 6067 DATUM OBJAVE: 11.7.2014

VELJAVNOST: od 12.7.2014 / UPORABA: od 12.7.2014

RS 52-2341/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 52/14

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.7.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2341. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) ter na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja minister za notranje zadeve
 

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

 

1. člen

 
V Pravilniku o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14) se v 7. členu v 3. točki:
 
-
v enajsti alineji za besedo »unije« doda besedilo »ali drugih mednarodnih virov«,
 
-
v štirinajsti alineji za besedo »službe« doda besedilo »in sredstev prejetih donacij«,
 
-
za šestnajsto alinejo pred podpičjem doda vejica in nova sedemnajsta alineja, ki se glasi: »– število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)«.
 
V 5. točki se:
 
-
v sedeminštirideseti alineji za besedo »unije« doda besedilo »ali drugih mednarodnih virov«,
 
-
v petdeseti alineji za besedo »službe« doda besedilo »in sredstva prejetih donacij«,
 
-
za dvainpetdeseto alinejo pred podpičjem doda vejica in nova triinpetdeseta alineja, ki se glasi: »– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) (Z631)«.
 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

 

2. člen

 
(1)
Uporabniki proračuna prvič posredujejo podatke o številu zaposlenih iz spremenjene enajste in štirinajste ter nove sedemnajste alineje 3. točke 7. člena pravilnika na dan 1. julija 2014, in sicer najkasneje do 18. avgusta 2014.
 
(2)
Določbe spremenjene sedeminštiridesete in petdesete ter nove triinpetdesete alineje 5. točke 7. člena pravilnika se prvič uporabijo za posredovanje podatkov za izplačila za mesec julij 2014.
 

3. člen

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 31/08).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window