Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-1917/2020, stran 4152 DATUM OBJAVE: 22.7.2020

VELJAVNOST: od 6.8.2020 / UPORABA: od 6.8.2020

RS 102-1917/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.8.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/20

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.8.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

 
Na podlagi šestega odstavka 28. člena in drugega ter tretjega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) minister za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

 

1. člen

 
V Pravilniku o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07) se v 21. členu v drugem odstavku število » 20.« nadomesti z besedilom » 32.a in 32.c«.
 

2. člen

 
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b, 21.c in 21.č členi, ki se glasijo:
 

»21.a člen

 
(1)
Minimalno število zaposlenih voznikov iz drugega odstavka 32.c člena zakona je razmerje med zaposlenimi vozniki in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot je določeno v spodnji tabeli:
 
 
(2)
Če podjetje razpolaga z 11 ali več vozili, se število zaposlenih voznikov določi po naslednji formuli: število vozil x 0,9 (zaokroženo navzdol na celo število).
 
(3)
Minimalno število ostalih zaposlenih v podjetju iz drugega odstavka 32.c člena zakona je razmerje med ostalimi zaposlenimi in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot je določeno v spodnji tabeli:
 
 
(4)
Število vozil se ugotavlja na podlagi števila veljavnih izvodov licenc Skupnosti, izdanih določenemu podjetju. Štejejo se izvodi licence, izdani za vlečna vozila oziroma samostojna tovorna vozila, brez priklopnikov. K vlogi za izdajo licence Skupnosti se priloži seznam zaposlenih voznikov (ime, priimek, EMŠO) in seznam ostalih zaposlenih (ime, priimek, delovno mesto).
 
(5)
Če se poveča število izdanih izvodov licence posameznemu podjetju ali če se zmanjša število zaposlenih voznikov ali ostalih zaposlenih, se mora izdajatelju predložiti nov seznam zaposlenih voznikov in seznam ostalih zaposlenih.
 
(6)
Seznam voznikov in ostalih zaposlenih je določen v Prilogi 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window