Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2880/2010, stran 7913 DATUM OBJAVE: 2.7.2010

VELJAVNOST: od 10.7.2010 / UPORABA: od 10.7.2010

RS 53-2880/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.7.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 53/10

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.7.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 - ZPNačrt, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 35. seji dne 23. 6. 2010 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja B 23 Jata (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
 
-
območje OPPN,
 
-
arhitekturne oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

 
Z OPPN se predvidi prostorska ureditev v delu območja urejanja B 23 Jata, ki vključuje odstranitev obstoječih objektov, gradnjo novih objektov, prenovo in rekonstrukcijo objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
A.   BESEDILO ODLOKA
B.   GRAFIČNI DEL
1.   Izsek iz občinskega prostorskega načrta
1.1  Dolgoročni plan (izsek)           M 1:5000
2.   Prikaz lege prostorske ureditve na širšem
    območju
2.1  Vplivi in povezave s sosednjimi območji   M 1:5000
3.   Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1  Katastrski načrt s prikazom območja OPPN   M 1:2000
3.2  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN   M 1:2000
3.3.a Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč   M 1:2000
    na katastrskem načrtu - I. etapa
3.3.b Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč   M 1:2000
    na katastrskem načrtu - II. etapa
3.4.a Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč   M 1:2000
    na geodetskem načrtu - I. etapa
3.4.b Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč   M 1:2000
    na geodetskem načrtu - II. etapa
3.5.a Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:2000
    zemljišč na situaciji - I. etapa
3.5.b Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:2000
    zemljišč na situaciji - II. etapa
4.   Načrt arhitekturnih, krajinskih in
    oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1.a Zazidalna situacija s prikazom zelenih    M 1:1000
    površin - I. etapa
4.1.b Zazidalna situacija s prikazom zelenih    M 1:1000
    površin - II. etapa
4.2.  Značilni prerezi - I. etapa in - II. etapa  M 1:1000
4.3.a Prikaz prometne ureditve, idejna višinska  M 1:1000
    regulacija - I. etapa
4.3.b Prikaz prometne ureditve, idejna višinska  M 1:1000
    regulacija - II. etapa
4.4.a Prikaz komunalnih vodov in naprav - I.    M 1:500
    etapa
4.4.b Prikaz komunalnih vodov in naprav - II.    M 1:500
    etapa
4.5  Prikaz odstranitve objektov         M 1:2000
4.6  3D prikaz
5.   Prikaz ureditve za varovanje
5.1.a Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter  M 1:1000
    varstvo pred naravnimi in drugimi
    nesrečami, vključno z varstvom pred
    požarom - I. etapa
5.1.b Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter  M 1:1000.
    varstvo pred naravnimi in drugimi
    nesrečami, vključno z varstvom pred
    požarom - II. etapa

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window